NL EN
DONEER NU!

Nieuwsbrief juli 2016

19 juli 2016

Er is weer een Nieuwsbrief van STAP verschenen. Hierin onder meer aandacht voor de relatie tussen alcoholgebruik en het ontstaan van borstkanker. Verder in de Nieuwsbrief een artikel over het brede verzet tegen de pilot 'Mengvormen winkel/horeca' (blurring) en actuele informatie over de herziening van Europese regelgeving over alcoholreclame.

Meer weten of alcohol en kanker? Bezoek onze themapagina Alcohol en Kanker.

Onderstaand de herziene druk van de Nieuwsbrief. In de eerste versie was een fout geslopen in het artikel over borstkanker.

stap-nieuwsbrief-juli-2016-h-2.pdfstap-nieuwsbrief-juli-2016-h-2.pdf (938 kB)

Nieuwsbrieven/donateursbrieven

Op de verzendlijst?

Degene die op de verzendlijst van de Nieuwsbrief geplaatst wil worden, kan daartoe een verzoek indienen door een mail te sturen naar info@stap.nl.

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl