Alcohol Actueel nr 9
 5 oktober 2020

STAP is een onafhankelijk kennisinstituut dat zich inzet voor effectief alcoholbeleid en voor publieke bewustwording van de gezondheidsrisico's van alcohol.

Diageo start landelijke DRINKiQ-campagne voor studenten

30 september 2020

Diageo, een van de grootste gedistilleerd- en bierproducenten van de wereld, heeft samen met de Landelijke Kamer van Verenigingen een nationale DRINKiQ-campagne ontwikkeld.

Via deze samenwerking wil Diageo studentenverenigingen informele tools bieden om het thema onder de aandacht te brengen bij hun leden. Tijdens het Beleid, Organisatie en Management Congres zetten maar liefst 30 bestuurders van studentenverenigingen hun handtekening om zich tijdens het komende academiejaar actief in te zetten voor verantwoorde alcoholconsumptie.

De nationale campagne zal zich online afspelen op nieuwssites en social media in de vorm van een DRINKiQ-platform en een quiz. Volgens de organisaties achter de campagne krijgen mensen zo "op een informele manier de nodige kennis, zodat ze weloverwogen keuzes kunnen maken".

Wim van Dalen, directeur van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP heeft de nodige kritiek op de campagne: "De kenniscampagne van Diageo suggereert dat het regelmatig drinken van bijvoorbeeld 4 x 33 cl bier door mannen en 3 x 33 cl bier door vrouwen verantwoord is. Als je dat omrekent naar glazen dan kom je op ruim 5 standaardglazen bier voor mannen en 4 voor vrouwen! Deze aantallen wijken sterk af van de alcoholrichtlijn van de Gezondheidsraad en het Voedingscentrum. Die luidt voor mannen en vrouwen: Drink geen alcohol of in ieder geval niet meer dan één glas per dag. De hoeveelheid die Diageo verantwoord acht is ronduit schadelijk voor de gezondheid en verhoogt o.a. de kans op kanker, zoals borstkanker bij vrouwen."

Van Dalen: "Ook suggereert de campagne dat het drinken van sterke drank 'beter' is dan het drinken van bier en wijn omdat er minder calorieën in zitten. Uit tal van studies blijkt dat de gezondheidsrisico’s van bier, wijn en gedistilleerde drank nagenoeg dezelfde zijn."

STAP vindt het onbegrijpelijk dat de Nederlandse studentengemeenschap, vertegenwoordigd door de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV), de campagne ondersteunt en uitdraagt onder haar leden. STAP roept de LKvV dan ook op zich per direct terug te trekken als deelnemer aan het overleg met staatssecretaris Paul Blokhuis in het kader van het nationaal Preventieakkoord.

Bron eerste drie alinea's: deperslijst.com.

Diageo start landelijke DRINKiQ-campagne voor studenten

NB: afbeelding uit de kenniscampagne van Diageo; de aanbevolen hoeveelheden zijn in scherp contrast met die van de Gezondheidsraad,
___________________________

Alcoholgebruik Wales daalt na introductie minimumprijzen

29 september 2020

Alcoholgebruik Wales daalt na introductie minimumprijzen Zes maanden nadat er minimumprijzen voor alcohol in Wales werden geïntroduceerd, zegt een op de tien drinkers die de nieuwe regelgeving kennen, daardoor minder te zijn gaan drinken. Dat blijkt uit een enquête die zojuist is gepubliceerd door Alcohol Change UK.

Sinds maart geldt in Wales de MUP, die een minimumprijs van 50 cent per 10 ml alcohol (8 gram) verplicht stelt.

Begin september hebben onderzoekers van OnePoll namens Alcohol Change UK 1.000 volwassenen in Wales ondervraagd die normaal gesproken alcohol drinken. Driekwart van de respondenten zei dat ze op de hoogte waren van MUP, vergeleken met slechts de helft van de drinkers een jaar geleden. Van de mensen die op de hoogte waren van MUP, zei 10% daardoor minder alcohol te drinken.


Andrew Misell, directeur voor Wales bij Alcohol Change UK, zei: "Deze cijfers zijn bemoedigend. Er lijkt veel meer bekendheid te zijn met de MUP en er zijn enkele vroege aanwijzingen dat het alcoholgebruik erdoor is verminderd. Het lijkt erop dat het verhogen van de prijs van goedkope alcohol, zoals sterke witte ciders, een van de beste manieren is om de zwaarste drinkers minder te laten drinken."

Bron: shropshirestar.com.
RIVM rapport over de MUP

_____________________________________________________

Trimbos maakt infosheet over alcohol en corona

22 september 2020

Trimbos maakt infosheet over alcohol en corona Wat doet de coronacrisis met ons alcoholgebruik en hoe kunnen professionals hier effectief op acteren? Op deze vragen geeft het Trimbos-instituut antwoord in hun nieuwe infosheet Alcoholgebruik tijdens de coronacrisis - Wat je moet weten als professional.

Uit de cijfers blijkt dat een deel van de drinkers (18-22%) minder is gaan drinken, de meerderheid even veel en een deel (11-21%) meer. De meest recente cijfers lijken erop te wijzen dat de groep die tijdens fase 1 meer is gaan drinken, meer is blijven drinken.

Het Trimbos-instituut wijst erop dat tijdens de coronacrisis bepaalde risicogroepen extra aandacht verdienen, zoals (herstellende) problematische drinkers en mensen met een stoornis in het alcoholgebruik, mensen met psychische klachten, eenzame mensen of mensen met een risico op sociaal isolement en thuiswerkende ouders.Volgens de infosheet is het belang van een gezonde leefstijl tijdens de coronacrisis duidelijker dan ooit geworden. Het is daarbij essentieel om verantwoord om te gaan met alcohol en het advies van de Gezondheidsraad op te volgen. Aan diverse professionals worden daartoe adviezen gegeven.

alcoholgebruik-tijdens-coronacrisis.pdfalcoholgebruik-tijdens-coronacrisis.pdf (177 kB)

__________________________________________________________

Heineken test in Parijs supermarktbiertap-automaten

16 september 2020

Heineken test in Parijs supermarktbiertap-automaten Heineken is een pilot begonnen met automaten waarmee klanten in de supermarkt vers bier kunnen tappen om mee naar huis te nemen.

Volgens de brouwer verhoogt de automaat de kwaliteitsperceptie van pils en is het een duurzame oplossing. Zo zijn de flessen 100 procent herbruikbaar. Het gaat om automaten die gekoeld, vers, lokaal bier uitgeven. De flessen zijn van glas en hebben een inhoud van 930 ml. De test gaat lopen in vier landen.

Volgens Heineken betekenen de automaten een besparing op het uitgeven van eenmalige verpakkingen. De klant krijgt statiegeld als hij de fles inlevert. Om het groene karakter te onderstrepen, gaat het in de test ook om lokaal gebrouwen bieren.

Het eerste testland is Frankrijk en de eerste automaat staat in Monoprix Montparnasse in Parijs. De automaat versterkt drie biervarianten van de brouwerij Gallia Paris. Om het bier te tappen, opent de klant een deurtje en zet de glazen fles neer. Na het sluiten van de deur wordt de fles automatisch gevuld. De klant kan de fles vervolgens zelf afsluiten met een schroefdop en krijgt ook een etiket met barcode voor op de fles.

Sandra van Ginneken, beleidsmedewerker van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP, ziet Nederland niet zo gauw als testland. Artikel 16 van de Drank- en Horecawet verbiedt namelijk verkopers alcoholautomaten te hebben. Dat verbod staat in Nederland niet ter discussie. De twee wijzigingsvoorstellen Drank- en Horecawet die momenteel bij de Tweede Kamer in behandeling zijn, schrappen dan ook allebei dit verbod niet.

STAP vindt het van belang dat de Franse overheid direct in actie komt om alcoholautomaten te verbieden. Wim van Dalen, directeur van STAP: "De nu al grote beschikbaarheid van alcohol zal toenemen met als gevolg meer alcoholgerelateerde problemen. Alcohol wordt gemakkelijker bereikbaar voor jongeren en andere kwetsbare groepen." Verder stelt Van Dalen: "Heineken houdt deze test waarschijnlijk ook om te kijken of zèlf bier tappen in de supermarkt een succes kan worden."

Bron: distrifood.nl

__________________________________________________________

Comadrinkers lopen tweemaal zoveel risico op dementie

10 september 2020

Lopen overmatige drinkers en mensen die door alcoholgebruik hun bewustzijn verloren een hoger risico op dementie op latere leeftijd? Dat was de vraag van een multicohortstudie onder 131.415 volwassenen uit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Zweden en Finland, vandaag verschenen in JAMA Network Open.

De gegevens over dementie-diagnoses van de onderzochte groep personen werden vergeleken met circa 14 jaar eerder verzamelde data over hun drankgebruik.

Uit de studie blijkt dat het risico op dementie bij overmatige drinkers iets hoger is dan bij matige drinkers. Bij mensen die meer drinken dan 11 glazen per week is het risico 1,16 maal hoger dan bij mensen die minder dan 11 glazen per week drinken. Bij mensen die meer dan 29 glazen per week drinken is het risico 1,22 maal hoger dan bij mensen die minder dan 29 glazen per week drinken.*

Comadrinkers lopen, ongeacht hun totale wekelijkse consumptie, een tweemaal hoger risico op dementie dan matige drinkers die niet hun bewustzijn verloren na drankgebruik. Dat geldt voor mannen en vrouwen.


Mika Kivimäki, Archana Singh-Manoux, G. David Batty a.o. Association of Alcohol-Induced Loss of Consciousness and Overall Alcohol Consumption With Risk for Dementia. JAMA Network Open 3 (2020) 9 :e2016084 - doi:10.1001/jamanetworkopen.2020.16084

Bronnen: sciencealert.com en jamanetwork.com.

*alles omgerekend naar Nederlandse standaardglazen met gemiddeld 10 gram alcohol

_____________________________________________________

De Alliantie Alcoholbeleid Nederland (AAN) organiseert in de eerste week van november de alcoholactieweek 'Zien drinken doet drinken'. Veel regionale organisaties sluiten zich daarbij aan. Voor informatie en de nieuwsbrief van AAN: info@alcoholalliantie.nl en www.ziendrinkendoetdrinken.nl (voorlopige versie).


____________________________________________________________

Bezoek www.stap.nl voor meer actuele informatie over alcoholbeleid in Nederland en Europa

STEUN STAP
STAP krijgt geen subsidie van de overheid. Daarom is STAP in haar werk bijna geheel afhankelijk van de opbrengst van diensten en van donaties en legaten. STAP is een ANBI instelling zodat u schenkingen van uw fiscaal inkomen kunt aftrekken. Een gift kunt u overmaken op giro NL 19 INGB 0000 291066 t.n.v. Stichting STAP te Utrecht.
Copyright © Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP

Mail-adres: info@stap.nl

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp