Alcohol Actueel nr 8
 7 september 2020

STAP is een onafhankelijk kennisinstituut dat zich inzet voor effectief alcoholbeleid en voor publieke bewustwording van de gezondheidsrisico's van alcohol.

Nieuwe collectieve campagne brouwers om bier in horeca te promoten

23 augustus 2020

Samen proosten op een succesje, op elkaar of gewoon op het weekend. Allemaal van die gewone alledaagse dingen, die veranderen in gouden momenten met een goed glas bier. Dit is de boodschap van de nieuwe collectieve campagne 'Gouden momenten' van Nederlandse Brouwers.

De tv-campagne is gedurende de maand augustus te zien bij de Ster, RTL en op de Talpa-zenders. De campagne wordt ook online verder uitgerold via Facebook en Instagram. Consumenten worden opgeroepen hun 'Gouden moment' te delen op sociale media.

Lucie Wigboldus, directeur Nederlandse Brouwers licht toe: "Uit onderzoek blijkt […] dat ‘minder ongedwongenheid’ momenteel het grootste obstakel is voor mensen om naar de horeca te gaan. Met de campagne 'Gouden momenten' willen we laten zien dat, met inachtneming van alle maatregelen, je volop samen kunt genieten op het terras, restaurant of café. Wij willen hiermee zowel de horeca als de brouwers een steuntje in de rug geven in dit zware jaar."


In de media is kritiek op de campagne. Zo stelt Teun van de Keuken (foto) in zijn column in de Volkskrant dat deze bierreclame riekt naar het propageren van alcoholisme. Dit omdat de boodschap van de campagne is dat we eenvoudigweg meer bier moeten drinken om gouden momenten te beleven.

Bronnen: volkskrant.nl en goudenmomenten.nl.
______________________________________________________

Vroegere sluitingstijden en kortere winkeltijden hebben gunstig effect

28 augustus 2020

Nadat in Nieuw-Zeeland in 2013 een nieuwe alcoholwet was ingevoerd, waardoor alle bars en clubs om 4 uur 's ochtends moesten sluiten en detailhandel in alcoholhoudende dranken vanaf 23.00 uur verboden werd, nam het aantal ziekenhuisopnames in verband met geweld 11% af. Dat blijkt uit nieuw onderzoek, verschenen in het tijdschrift Addiction.

Hoofdauteur van de studie, professor Emerita Jennie Connor van de Universiteit van Otago, zegt dat de daling het grootst, namelijk 18%, was onder 15- tot 29-jarigen, die meer dan de helft van de ziekenhuisopnames voor hun rekening namen.

Het onderzoek, dat werd gefinancierd door de Health Research Council of New Zealand, maakt deel uit van een groter project van de Universiteit van Otago ter evaluatie van de Sale and Supply of Alcohol Act 2012.

Deze nieuwe wet, die in december 2013 van kracht werd, schafte 24-uurs alcoholvergunningen af en stelde maximale openingstijden vast voor alle alcoholverkooppunten. Sindsdien kunnen pubs, bars en clubs met een alcoholvergunning open zijn tussen 8.00 en 4.00 uur en slijterijen en supermarkten kunnen alcohol verkopen tussen 7.00 en 23.00 uur.

Naast ziekenhuisopnames werd in het onderzoek gekeken naar gegevens van de politie van Nieuw-Zeeland over het aantal gerapporteerde nachtelijke geweldsincidenten. Die analyse liet een aanzienlijke afname zien vanaf het moment dat de wet in werking trad.

Jennie Connor, Brett Maclennan, Taisia Huckle, Jose Romeo, Gabrielle Davie & Kypros Kypri. Changes in the incidence of assault after restrictions on late‐night alcohol sales in New Zealand: evaluation of a natural experiment using hospitalization and police data. Addiction (2020) 24 July. https://doi.org/10.1111/add.15206

Bronnen: nzdoctor.co.nz en wiley.com.
__________________________________________________________

Matige drinkers hebben op middelbare leeftijd minder hersenvolume

19 augustus 2020

Finse onderzoekers vonden – zowel bij mannen als bij vrouwen - een direct verband tussen matige alcoholconsumptie en minder hersenvolume op middelbare leeftijd. Dat blijkt uit hun deze week gepubliceerde studie in Scientific Reports.

Onderzocht werden 353 deelnemers van 39 tot 45 jaar die over hun eigen alcoholgebruik rapporteerden met behulp van de AUDIT-C-vragenlijst. Dat is de verkorte versie van de AUDIT die uitsluitend de items bevat die zich richten op de hoeveelheid geconsumeerde alcohol. De deelnemers scoorden gemiddeld 3,93 op de AUDIT-C; het waren dus lichte tot matige drinkers. Individuen die alcohol misbruikten waren uitgesloten.Uit de MRI-scans bleek dat het alcoholgebruik bij zowel mannen als vrouwen verband hield met kleinere totale hersenvolumes, ook als er gecorrigeerd werd op sekse en tabaksgebruik. Het totale hersenvolume daalde met 0,2% per AUDIT-C-scorepunt.

Immonen, S., Launes, J., Järvinen, I. et al. Moderate alcohol use is associated with decreased brain volume in early middle age in both sexes. Scientific Reports 10 (2020), 13998. https://doi.org/10.1038/s41598-020-70910-5

Bron: nature.com.

__________________________________________________________

Beide UEFA-voetbalcompetities nu gesponsord door het merk Heineken

 

11 augustus 2020

Heineken heeft recent een grote sponsordeal gesloten met de UEFA. Voortaan zal tijdens de Europa League niet meer reclame gemaakt worden voor het merk Amstel, maar voor Heineken 0.0. Volgens SportBusiness gaat het om een deal van € 10 miljoen per jaar. Heineken blijft daarnaast de UEFA Champions League sponsoren met alcoholhoudend Heineken bier.

Hans Erick Tuijt, Director Global Sponsorships bij Heineken International, heeft de afgelopen jaren de omzet van alcoholvrij telkens met 40% per jaar zien stijgen. Vooral in Rusland en Europa. Dit als gevolg van diverse gezondheids- en welzijnstrends, die bovendien worden versneld door de reacties van consumenten op het coronavirus. Die groei heeft ertoe bijgedragen dat Heineken goede resultaten heeft behaald. "We zijn ervan overtuigd dat deze categorie aan belang zal blijven winnen in deze markten dankzij topinnovatie op het gebied van smaak", zegt hij.

Door zowel de Champions League als de Europa League te sponsoren denkt Tuijt dat "de merknaam Heineken door beide producten synoniem kan worden met het Europese voetbal als geheel".Heineken loopt met deze strategie overigens wel enig risico. Vroeger was de brouwer een alcoholproducent, nu wordt het een bierproducent, die soms bier met en soms bier zonder of met weinig alcohol verkoopt. Gaan al die laaggradige alternatieven op den duur niet het alcoholhoudende bier verdringen of demoniseren?

Tuijt denkt van niet. "Ik denk dat er altijd vraag zal zijn naar het oorspronkelijke merk, maar we moeten reageren op de groeiende trends zoals de interesse in laaggradige en alcoholvrije dranken, en we denken dat het een gedurfde zet is om deze dranken nu bij de Europe League te ondersteunen."

Bron: the drum.com

Citaat uit Nationaal Preventieakkoord ministerie van VWS m.b.t. sponsoring (pg. 59 Preventieakkoord)
VWS onderzoekt samen met de Sportsector in welke mate sport afhankelijk is van de sponsoring door alcoholproducenten en welke alternatieven mogelijk zijn. De Sportsector pleit voor een gecombineerd onderzoek naar “sponsoring en catering”
van alcoholhoudende dranken en van andere producten die minder goed in een gezond voedingspatroon passen. Onderzoek is nodig om de huidige relatie vast te stellen en daarin de trends en kansen te ontdekken om deze relatie om te buigen
naar een relatie die past in een gezonde sportomgeving, waarbij het bestaan en de mogelijkheden van sportaanbieders niet bedreigd worden. Dit is belangrijk vanuit de erkenning dat sport een enorm positieve waarde heeft op de gezondheid van
haar deelnemers.

_________________________________________________________

Je kind alcohol laten proeven of drinken is niet verstandig

5 augustus 2020

Ouders denken vaak er verstandig aan te doen hun kinderen te leren drinken. Maar jonge kinderen onder begeleiding leren drinken heeft geen beschermend effect. Dat blijkt uit een recent Australisch onderzoek, verschenen in Drug and Alcohol Dependence.

Australische onderzoekers, onder leiding van Alexandra Aiken, stelden gedurende 7 jaar bijna 2.000 jongeren vanaf de eerste klas van de middelbare school vragen over hun ervaringen met alcohol.

Daaruit bleek:
• Dat jongeren op jeugdige leeftijd slókjes van hun ouders kregen, op latere leeftijd vaker héle glazen drank.
• Dat op jonge leeftijd een klein beetje drank laten proeven door ouders het risico op bingedrinken en alcoholproblemen verhoogde.
• Dat als jongeren alleen slokjes drank kregen van anderen dan hun ouders, er slechts een hoger risico was op bingedrinken.
• Dat ouders of anderen die kinderen hele glazen alcohol lieten meedrinken, daarmee de kans op bingedrinken, alcoholproblemen en latere verslavingsproblemen bij die kinderen verhoogden.

Alexandra Aiken, Philip J.Clare, Veronica C.Boland, Louisa Degenhardt a.o. Parental supply of sips and whole drinks of alcohol to adolescents and association with binge drinking and alcohol-related harms. Drug and Alcohol Dependence (2020) 5 August 2020, https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2020.108204

Bron: sciencedirect.com.
_______________________________________________________________

Alcoholactieweek: 2-7 november 2020


De Alliantie Alcoholbeleid Nederland (AAN) organiseert in de eerste week van november de alcoholactieweek 'Zien drinken doet drinken'. Veel regionale organisaties sluiten zich daarbij aan. Voor informatie en de nieuwsbrief van AAN: info@alcoholalliantie.nl _____________________________________________________________

Bezoek www.stap.nl voor meer actuele informatie over alcoholbeleid in Nederland en Europa

STEUN STAP
STAP krijgt geen subsidie van de overheid. Daarom is STAP in haar werk bijna geheel afhankelijk van de opbrengst van diensten en van donaties en legaten. STAP is een ANBI instelling zodat u schenkingen van uw fiscaal inkomen kunt aftrekken. Een gift kunt u overmaken op giro NL 19 INGB 0000 291066 t.n.v. Stichting STAP te Utrecht.
Copyright © Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP

Mail-adres: info@stap.nl

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp