Alcohol Actueel nr 7
 4 augustus 2020

STAP is een onafhankelijk kennisinstituut dat zich inzet voor effectief alcoholbeleid en voor publieke bewustwording van de gezondheidsrisico's van alcohol.

Kamerfracties stellen kritische vragen over het initiatiefwetsvoorstel (blurring) van Ziengs

30 juli 2020

Afgelopen week verscheen het verslag van de Tweede Kamer met de vragen van vijf Tweede Kamerfracties over het initiatiefwetsvoorstel van VVD'er Erik Ziengs, dat strekt tot introductie van mengformules (kort gezegd het voorstel tot blurring).

De VVD-fractie vraagt Ziengs of hij een significante toename verwacht van mengformules. De CDA-fractie merkt op dat het voorstel haaks staat op de Drank- en Horecawet. De SP-fractie ziet strijd met het Preventieakkoord. Zij wil ook een reactie van Ziengs op de kritiek van Verslavingskunde Nederland en de Alliantie Alcoholbeleid Nederland. De fractie van D66 vraagt welke beheersmaatregelen volgens Ziengs in lagere regelgeving vastgelegd dienen te worden ter bescherming van de volksgezondheid.
De PVV-fractie vindt de manier waarop Ziengs mengformules mogelijk maakt nogal omslachtig: er moeten immers vergunningen worden aangevraagd! Zij vraagt zich ook af of het niet simpeler kan.
 
De fracties van VVD, SP en PVV willen meer informatie over de bevoegdheden die gemeenten krijgen. Kunnen gemeenten de facto naar eigen inzicht besluiten of en waar mengformules zullen worden toegestaan? Kunnen er tussen gemeenten verschillen ontstaan in het toepassen van mengformules? En, kunnen er binnen één gemeente verschillende regels komen voor de verschillende winkelgebieden? Hoe gaat Ziengs voorkomen dat er grote verschillen tussen gemeenten onderling ontstaan?
De CDA-fractie en de SP-fractie hebben vragen over de handhaving van de nieuwe regels. Hoeveel extra fte is nodig, wat gaat dit kosten en waarvan worden deze toezichthouders betaald? Wat zijn de gevolgen van het wetsvoorstel voor de handhaving van de alcoholleeftijdsgrens?
De fracties van CDA, D66 en SP willen tot slot ook weten wie bij het schrijven van dit wetsvoorstel zijn geconsulteerd, wat de adviezen waren en tot welke wijzigingen dat heeft geleid.
 

Alcoholverstrekking in de detailhandel. Dit kan als Ziengs zijn zin krijgt op veel plaatsten toegestaan worden. Daarmee neemt de beschikbaarheid en zichtbaarheid van alcohol toe, hetgeen in strijd is met de doelen van het Preventieakkoord.

Bron: www.stap.nl

__________________________________________________________

Minder drinken betekent minder kans op dementie

30 juli 2020
In 2017 verscheen een rapport van een Lancet-commissie over dementiepreventie (inclusief interventie en zorg). Er is nu een update verschenen van dat rapport. Er zijn 3 vermijdbare factoren toegevoegd: excessief alcoholgebruik, hoofdletsel en luchtvervuiling.

In het eerste rapport werden al 9 factoren genoemd: weinig opleiding, hoge bloeddruk, gehoorverlies, roken, obesitas, depressie, inactiviteit, suikerziekte en weinig sociale contacten).

Volgens de commissie kan 40% van de dementie worden vermeden als men maatregelen neemt op het terrein van de 12 voornoemde factoren.

De maatregelen die de commissie denkt dat genomen moeten worden zijn: streef naar een systolische bloeddruk van 130 mm Hg of minder vanaf ongeveer 40 jaar. Stimuleer het gebruik van hoortoestellen voor gehoorverlies en verminder gehoorverlies door oren te beschermen tegen hoge geluidsniveaus. Verminder blootstelling aan luchtvervuiling en tabaksrook. Stop met roken. Geef alle kinderen basis- en secundair onderwijs. Leid een actief leven (op middelbare leeftijd, maar ook later in het leven). Vermijd obesitas en suikerziekte, voorkom hoofdletsel, en drink minder dan 17 Nederlandse standaardglazen alcohol per week (vanaf dat aantal loop je meer kans op dementie).

Bronnen: medischcontact.nl, welingelichtekringen.nl en thelancet.com.

__________________________________________________________

Alcoholverkoopverbod Amsterdamse Wallen

23 juli 2020

 In het Amsterdamse Wallengebied is het vanaf donderdag 16.00 uur verboden om alcohol in winkels te verkopen. De regel geldt ook op vrijdag, zaterdag en zondag, in elk geval tot 1 september. Burgemeester Femke Halsema heeft dit donderdagochtend bekendgemaakt.

Volgens de gemeente Amsterdam leidt alcoholgebruik op straat er mede toe dat mensen zich niet of amper aan de 1,5 meter regel houden. In cafés en restaurant blijft de verkoop van alcohol wel toegestaan.

Er geldt op de Wallen overigens al een voor het publiek geldend verbod op het drinken van alcohol op straat. Blijkbaar werkt dat onvoldoende en is besloten ook de detailhandelsverkoop te verbieden.

Bron: volkskrant.nl.

__________________________________________________________

PSV sluit deal met Swinkels

18 juli 2020

Swinkels breidt de sponsoring van PSV uit en wordt een van de belangrijkste commerciële partners.

De merknaam Bavaria mag vanwege de Reclamecode Alcoholhoudende Drank niet op het shirt van PSV staan maar sponsoring via deelname aan de Brainport-samenwerking is volgens het concern zonder twijfel mogelijk.


Krijgen we dit soort beelden straks te zien bij PSV?
(Reclame bij de EK voor Carlsberg bier).


Swinkels is de zesde onderneming die het mogelijk maakt dat Brainport Eindhoven op het shirt van PSV staat. De groep bestond al uit VDL, Philips, de High Tech Campus, Jumbo en ASML, die unaniem hebben ingestemd met de toetreding van de brouwer. Die ondernemingen stapten vorig seizoen voor drie jaar in en legden allen ruim één miljoen euro per jaar in.

Citaat uit het Nationaal Preventieakkoord van staatssecretaris Blokhuis: De koppeling tussen alcohol en sport wordt minder vanzelfsprekend (pag. 59).

Bronnen: voetbalprimeur.nl, ed.nl en swinkelsfamilybrewers.com.

_________________________________________________________

Alcohol kan levenslang schade toebrengen aan uw baby

17 juli 2020

Nieuwe waarschuwing op alcoholverpakkingen in Australië en Nieuw-Zeeland Nieuwe waarschuwing op alcoholverpakkingen in Australië en Nieuw-Zeeland.

Negen ministers uit Australië en 1 minister uit Nieuw Zeeland, allen betrokken bij de voedselveiligheid in beide landen, hebben vandaag met 6 vóór en 4 tegen, ingestemd met de introductie van een nieuwe alcohol en zwangerschaps-waarschuwing op alcoholverpakkingen. De pictogrammen die nu op flessen en blikjes staan zijn soms zeer onduidelijk (bovenste foto).

Food Standards Australia New Zealand (FSANZ), een overheidsorganisatie die voor Australië en Nieuw-Zeeland voedselnormen ontwikkelt, had in februari al het nieuwe waarschuwingslabel goedgekeurd. De ministers besloten toen hun veto daarover uit te spreken. Vanuit de alcoholindustrie was er veel weerstand: nieuwe waarschuwingen op verpakkingen zouden erg duur zijn. Dat resulteerde op 24 juni jl. in een aanpassing van het voorstel van FSANZ.

Volksgezondheidsorganisaties hadden ondertussen een lobby gestart ten gunste van de nieuwe verplichte waarschuwing, waaraan uiteindelijk zo’n 200 organisaties en 4.000 individuen hebben deelgenomen. Met succes dus.

"Alcohol kan levenslang schade toebrengen aan uw baby". Dat wordt de nieuwe tekst op alle flessen van 200 ml en groter. Het nieuwe label voor flessen groter dan 200 ml bevat ook de woorden "zwangerschapswaarschuwing" in rode, vetgedrukte hoofdletters en een pictogram van een silhouet van een zwangere vrouw die drinkt met een rode streep erdoor (onderste foto). Op alcoholflessen tot 200 ml hoeft alleen het pictogram weergegeven te worden.

Bron onder meer: foodstandards.gov.au.

_____________________________________________________________

Bezoek www.stap.nl voor meer actuele informatie over alcoholbeleid in Nederland en Europa

STEUN STAP
STAP krijgt geen subsidie van de overheid. Daarom is STAP in haar werk bijna geheel afhankelijk van de opbrengst van diensten en van donaties en legaten. STAP is een ANBI instelling zodat u schenkingen van uw fiscaal inkomen kunt aftrekken. Een gift kunt u overmaken op giro NL 19 INGB 0000 291066 t.n.v. Stichting STAP te Utrecht.
Copyright © Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP

Mail-adres: info@stap.nl

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp