Alcohol Actueel nr 5
 8 juni 2020

STAP is een onafhankelijk kennisinstituut dat zich inzet voor effectief alcoholbeleid en voor publieke bewustwording van de gezondheidsrisico's van alcohol.

 

__________________________________________________________

Eén op de vijf Nederlanders voelt wel wat voor een alcoholverbod

5 juni 2020

Alcohol helemaal verbieden? 19% van de Nederlanders zou dat helemaal prima vinden.

Alcohol is slecht voor de gezondheid en zou verboden moeten worden. Die stelling legde onderzoeksbureau Multiscope voor in een onderzoek in opdracht van het populairwetenschappelijke tijdschrift Quest, het magazine ‘dat je op een leuke manier een beetje wijzer maakt’. Bijna één op de vijf Nederlanders gaf aan het hiermee eens te zijn. De resultaten van het onderzoek staan deze maand in ‘het grote dranknummer’ van Quest.

Een overgrote meerderheid (97%) van de ondervraagden zegt dat ze mensen die Spa Rood op een feestje bestellen niet ongezellig vinden. Toch zullen de meeste mensen uit ervaring weten, dat je vaak onder druk wordt gezet om wel een drankje mee te drinken. Op die druk om te drinken gaat het nieuwste nummer van Quest in.

Bron: metronieuws.nl.

__________________________________________________________

Alcohol verhoogt kans op slokdarmkanker

2 juni 2020

Uit een nieuwe meta-analyse, gepubliceerd in Alcohol and Alcoholism, blijkt dat alcoholgebruik de incidentie van slokdarmkanker en dan specifiek van slokdarm-plaveiselcelcarcinoom aanzienlijk verhoogt.

In de meta-analyse zijn 31.105 gevallen van slokdarmkanker nader bekeken.
Daaruit bleek een niet-lineaire dosis-responsrelatie voor het risico op slokdarmkanker en een lineaire relatie voor het risico op slokdarmplaveiselcelcarcinoom. Het risico op de laatst genoemde vorm van kanker steeg met 33% voor elke 12,5 g extra alcohol per dag. 12,5 gram alcohol is de hoeveelheid alcohol in bierglas (313 ml), in een wijnglas (125 ml) en in een glas jenever (44 ml).


Link naar afbeelding en meer informatie over alcohol en kanker

Xiaohui Yu, Jiahao Chen, Wenjie Jiang, Dongfeng Zhang. Alcohol, Alcoholic Beverages and Risk of Esophageal Cancer by Histological Type: A Dose–Response Meta-Analysis of Observational Studies. Alcohol and Alcoholism (2020) 2 June,  https://doi.org/10.1093/alcalc/agaa047

Bron: academic.oup.com.

__________________________________________________________

Nederlandse kinderen van 11 en 13 jaar drinken minder dan Europese leeftijdgenoten

19 mei 2020

Op 19 mei 2020 verscheen, in samenwerking met de World Health Organization (WHO), het internationale HBSC-rapport, een rapport waarin de gezondheid en het welzijn van kinderen uit Europa elke vier jaar wordt opgetekend. Aan dit HBSC-onderzoek namen in de jaren 2017/2018 meer dan 200.000 scholieren van 11, 13 en 15 jaar uit 45 landen deel.

Met betrekking tot alcoholgebruik is er in 2017 een duidelijk leeftijdsverschil zichtbaar in de relatieve positie van Nederlandse jongeren ten opzichte van het internationale gemiddelde. Het percentage Nederlandse 11- en 13-jarigen dat ooit alcohol gedronken heeft ligt onder het internationale gemiddelde (9 vs. 14% voor de 11-jarigen en 26 vs. 32% voor de 13-jarigen), maar Nederlandse 15-jarigen scoren iets boven dit gemiddelde (62 vs. 59%).

Kijken we naar het percentage jongeren dat de laatste 30 dagen alcohol heeft gedronken, dan zien we een vergelijkbaar beeld (2 vs. 5% voor de 11-jarigen, 9 vs. 14% voor de 13-jarigen en 40 vs. 37% voor de 15-jarigen).

Het percentage Nederlandse jongeren dat in 2017 ten minste 2 keer dronken zegt te zijn geweest in zijn/haar leven behoort in de jongere groepen tot de laagste van Europa (Nederland: 0% van de 11-jarigen en 1% van de 13-jarigen; internationaal: 1% van de 11-jarigen en 4% van de 13-jarigen). Nederlandse 15-jarigen scoren iets onder het internationale gemiddelde (18 vs. 20%).

In de laatste 15 jaar is het alcoholgebruik zowel internationaal gezien als onder Nederlandse jongeren enorm gedaald. De cijfers uit 2017 laten zien dat waar Nederlandse 11- en 13-jarigen in 2017 (aanzienlijk) minder vaak drinken dan gemiddeld, Nederlandse 15-jarigen weinig verschillen van de gemiddelde leeftijdgenoot in de andere landen.

Link rapport
__________________________________________________________

RIVM: een minimumprijs voor alcohol leidt tot minder alcoholproblemen

12 mei 2020

Staatssecretaris Paul Blokhuis heeft gisteren onder meer het onderzoek van het RIVM naar MUP (minimumprijs voor één eenheid alcohol (10 gram)) naar de Tweede Kamer gestuurd. Het kabinet overweegt zo'n maatregel in te voeren en had gevraagd om meer inzicht in de literatuur en buitenlandse ervaringen.

Het onderzoek, waaraan ook het Trimbos-instituut heeft bijgedragen, toont aan dat het alcoholgebruik van overmatige, zware en problematische drinkers door introductie van een MUP afneemt. Daarnaast blijkt uit modelstudies dat MUP leidt tot minder alcoholgerelateerde ziekenhuisopnames, sterfgevallen, verkeersovertredingen, misdrijven, zorgkosten, productieverliezen en kosten voor inzet van politie en justitie. 
  
 

Pitt bier, een huismerk van Jumbo, is één van de goedkoopste bieren: 70 cent per liter! Deze en andere goedkope bieren staan minder opvallend in de onderste schappen van de supermarkt. Uit studies over de MUP blijkt dat vooral overmatige drinkers deze spotgoedkope bieren goed weten te vinden.


De studie van het RIVM toont aan dat MUP effectiever is om het alcoholgebruik bij veel-gebruikers van alcohol te verlagen dan een generieke maatregel, zoals accijnsverhoging, omdat deze drinkers vaker goedkopere alcoholhoudende dranken consumeren.

Eind 2020 vult het RIVM het rapport aan met een doorrekening van drie realistische scenario’s voor aanscherping van het alcoholprijsbeleid in de Nederlandse situatie. Ook komt het RIVM dan met de meest recente empirische gegevens uit Schotland, waar MUP is ingevoerd sinds 2018. Bovendien verschijnt dan een stakeholdersanalyse die inzicht geeft in de positie van stakeholders en hun belang bij invoering van MUP in Nederland.

link rapport
_________________________________________________________

Zowel RIVM als Voedingscentrum komen met cijfers over drankgebruik in tijden van corona

7 mei 2020

Uit een grootschalig onderzoek van het RIVM blijkt dat er net ietsje meer mensen zijn die zeggen (veel) minder te zijn gaan drinken dan er mensen zijn die zeggen (veel) meer te zijn gaan drinken. De respondenten uit een in opdracht van het Voedingscentrum uitgevoerd onderzoek zeggen duidelijk vaker minder te zijn gaan drinken, dan méér.

Uit het RIVM onderzoek onder 90.000 respondenten blijkt dat 17,7% zegt (veel) minder te drinken en 14,6% zegt (veel) meer te drinken.
In het onderzoek van het Voedingscentrum (1.030 respondenten) zegt 20% minder te drinken, tegenover 11% meer. Onder jongeren en jongvolwassenen (onder 30 jaar) zijn de verschillen groter: 33% drinkt minder, 14% meer.

Bronnen: rivm.nl en voedingscentrum.nl.
_____________________________________________________________

CBS: Drankbestrijding heeft bijgedragen aan beperking beschikbaarheid en matig alcoholgebruik

11 mei 2020

De georganiseerde strijd tegen het overmatige gebruik van sterke drank in ons land gaat al bijna twee eeuwen terug. Predikanten, artsen en schoolmeesters bestookten de bevolking sinds de jaren 30 van de negentiende eeuw met pamfletten tegen de gevaren van sterke drank, verzoeken om wetgeving en accijnsverhoging. Zij brachten een matigingsbeweging op gang, die – achteraf - aantoonbaar succesvol was.

In Nederland daalde het verbruik van alcohol in de periode 1885–1905. Rond die tijd was het hoofdelijke gebruik van bier, wijn en gedistilleerd 5,6 liter pure alcohol. 70% van de alcohol die Nederlanders dronken kwam uit gedistilleerd, 25% uit bier en 4% uit wijnDe grote highlight van de drankbestrijding was het Volkspetitionnement van 1914. Zij haalden 670.000 handtekeningen op ter ondersteuning van het opnemen van zogeheten plaatselijke keuze in de wet. De wetswijziging haalde het maar net niet.

Achteraf hebben prominente CBS-onderzoekers als J. Tinbergen, J.B.D. Derksen en Th. van Lottum de invloed van de drankbestrijding als trendfactor in de modelanalyses van het bier- en gedistilleerdverbruik aangetoond.

Lees het volledige bericht op www.stap.nl (link)
 

Bezoek www.stap.nl voor meer actuele informatie over alcoholbeleid in Nederland en Europa

STEUN STAP
STAP krijgt geen subsidie van de overheid. Daarom is STAP in haar werk bijna geheel afhankelijk van de opbrengst van diensten en van donaties en legaten. STAP is een ANBI instelling zodat u schenkingen van uw fiscaal inkomen kunt aftrekken. Een gift kunt u overmaken op giro NL 19 INGB 0000 291066 t.n.v. Stichting STAP te Utrecht.
Copyright © Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP

Mail-adres: info@stap.nl

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp