Van:††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† info@stap.nl

Onderwerp:††††††††††††††††††††††††††† Alcohol Actueel STAP

 

      Alcohol Actueel nr 52

3 april 2024 

 
 

STAP is een onafhankelijk kennisinstituut dat zich inzet voor effectief alcoholbeleid en voor publieke bewustwording van de gezondheidsrisico's van alcohol.

 

Alcoholgebruik hangt samen met een verhoogd risico op hartziekten

30 maart 2024

Op de jaarlijkse studiebijeenkomst van het American College of Cardiology is een lezing gegeven over de resultaten van een recent onderzoek naar het verband tussen alcoholconsumptie en het risico op het ontwikkelen van coronaire hartziekten.


De studie uitgevoerd door onderzoekers van The Permanente Medical Groupen Kaiser Permanente Northern California, analyseerde gegevens van meer dan 430.000 volwassenen, waardoor het een van de grootste studies tot nu toe over dit onderwerp is.  

De resultaten tonen aan dat vrouwen tot middelbare leeftijd die aangaven 8 of meer alcoholhoudende dranken per week te drinken, significant meer kans hadden op het ontwikkelen van coronaire hartziekten vergeleken met degenen die minder alcohol consumeerden. Het risico bleek significant te zijn bij mannen en vrouwen die incidenteel zwaar dronken (binge drinkers), waarbij overigens het verband tussen alcoholconsumptie en hartziekten vooral sterk was bij vrouwen.

Dr. Jamal Rana, de hoofdauteur van de studie en cardioloog bij The Permanente Medical Group, uitte zijn verbazing over de resultaten en zei: "Voor vrouwen vinden we een consistent hoger risico, zelfs zonder drankmisbruik. Ik had deze resultaten niet verwacht onder de vrouwen in deze jonge leeftijdsgroep omdat we doorgaans een verhoogd risico op hartziekten zien bij oudere vrouwen. Het was absoluut verrassend."

Bron:
theweek.in.

 

Geen bewijs dat alcoholvrije en alcoholarme dranken een goed alternatief zijn

20 maart 2024

Veel mensen en ook overheden zijn enthousiast over alcoholvrije en alcoholarme dranken, tegenwoordig vaak no-lo dranken genoemd, omdat ze denken dat ze een alternatief kunnen zijn voor alcoholhoudende dranken en dus de volksgezondheid en veiligheid ten goede komen. De markt voor no-lo-bier wereldwijd is inmiddels 9,5 miljard dollar waard en zal naar verwachting tot 2026 met 7,5% per jaar groeien.


Uit onderzoek van de Universiteit van York, online verschenen in Food Quality and Preference, blijkt echter dat er zeer weinig bewijs is om de opvatting te ondersteunen dat no-lo dranken een alternatief kunnen zijn. Een van de onderzoekers, hoogleraar Victoria Wells van de School of Business and Society van de Universiteit van York: "Hoewel de no-lo-business een hoge vlucht neemt in termen van verkoop, weten we heel weinig over hoe, wanneer en op welke manieren deze dranken worden gekozen en gebruikt door consumenten. No-lo dranken worden gepromoot als een gezond alternatief en regeringen hopen dat consumenten het zullen gebruiken ter vervanging van alcoholhoudende dranken, maar er is momenteel geen onderzoek dat dit ondersteunt."

Alhoewel er onderzoek is verricht naar productfactoren, individuele factoren en omgevingsfactoren is er nog geen duidelijk beeld. De resultaten van de diverse onderzoeken zijn vaak tegenstrijdig. Bovendien is het bestaande onderzoek theoretisch zwak, is het voornamelijk gebaseerd op kwantitatieve gegevens en is het geografisch gezien beperkt omdat het zich voornamelijk richt op het mondiale noorden.

Waehning en Wells vinden dat er een onderzoeksagenda moet komen. Wells: "Als we no-lo-dranken echt willen promoten als een product dat zou kunnen helpen het aantal ernstige ziekten, zoals alcoholisme en zwaarlijvigheid, te verminderen, en meer in het algemeen gezonde drinkgewoonten willen bevorderen, dan hebben we gegevens nodig die dit bewijzen en moeten we een meer formele strategie hebben hoe deze dranken richting consumenten gemarket mogen worden, om ervoor te zorgen dat ze op de juiste manier worden geconsumeerd."

Waehning, N. and Wells, V.K. Product, individual and environmental factors impacting the consumption of no and low alcoholic drinks: A systematic review and future research agenda. Food Quality and Preference (2024).
https://www.doi.org/10.1016/j.foodqual.2024.105163

Bronnen:
medicalxpress.com en sciencedirect.com.

 

"Er zitten zeven onkruidverdelgers in rode wijn, je drinkt in feite Roundup"

16 maart 2024

Neuroloog Bas Bloem maakt zich zorgen over het gebruik van onkruidverdelger glyfosaat. Hij denkt dat het in verband gebracht kan worden met de ziekte van Parkinson. Bloem wil alle landbouwbestrijdingsmiddelen, oplosmiddelen en zware metalen die het risico op de ziekte vergroten, in de ban doen. 


Bloem: "Uit onderzoek blijkt dat er zeven verschillende soorten pesticiden in rode wijn uit de Nederlandse  supermarkt zitten. Een daarvan is glyfosaat. Dus je drinkt in feite een beetje Round Up. En dan zeggen de toelatingsinstanties dat het geen kwaad kan, omdat het onder de minimum toelaatbare concentratie zit. Maar dat is gebaseerd op studies zonder de noodzakelijke celtellingen. We weten dus helemaal niet of het veilig is. Als mensen het zich kunnen veroorloven, zeg ik, ga biologisch eten".

Bronnen: telegraaf.nl en stap.nl.

 

Vroegsignalering in huisartsenpraktijk veelbelovend

9 maart 2024

PatiŽnten die te veel drinken of medicijnen slikken zijn vaak goed te behandelen in de huisartsenpraktijk. Dat is de voorzichtige conclusie van een studie bij 21 dokterspraktijken met een speciale aanpak in Almelo en omgeving.

De aanpak wordt gecoŲrdineerd door huisartsenorganisatie FEA en gefinancierd door verzekeraar Menzis. De huisartsen hebben bijscholing van Tactus gehad om verslavingsproblematiek tijdens het spreekuur ter sprake te brengen. Ook kwamen er extra praktijkondersteuners (POH's) te werken met specifieke kennis van zaken.

Van juli 2021 t/m juni 2023 is er onderzoek gedaan naar hoe het project verliep en hoe het 98 patiŽnten verging. Zowel het gemiddeld aantal gebruiksdagen als de gebruikshoeveelheid per dag was fors afgenomen na afloop van het POH-traject.

Bij meer dan ťťn op de drie patiŽnten werd opname in een afkickkliniek waarschijnlijk voorkomen, is de inschatting van praktijkondersteuners. Meestal waren maar ťťn tot zes gesprekken met deze hulpverlener nodig. Dit verdeeld over vier maanden. In 14% van de gevallen was er sprake van drop-out.

Het resultaat is veelbelovend, concluderen Tactus, Federatie Eerstelijnszorg Almelo en Menzis. Al is meer studie nodig.

Bronnen: 
ad.nl en tactus.nl.

 

Tweede Kamer: onderzoek of en hoe alcoholreclame kan worden beperkt voor kwetsbare groepen

5 maart 2024

De Tweede Kamer heeft vanmiddag de gewijzigde motie van DaniŽlle Jansen (NSC) en Harmen Krul (CDA) aangenomen.

In de motie wordt de regering verzocht om voor de aankomende VWS-begrotingsbehandeling in kaart te brengen of en hoe alcoholmarketing via wetgeving beperkt of verboden kan worden voor kwetsbare groepen zoals jeugdigen en problematische drinkers.

Tweede Kamer neemt reclamemotie Jansen/Krul aan

Alcoholproducenten bezorgd
In aanloop naar de stemming hebben diverse branchepartijen laten weten zich zorgen te maken dat de motie zou worden aangenomen. Zo lieten Twentse brouwers van speciaal bier weten bevreesd te zijn dat alcoholmarketing op sociale media beperkt of verboden gaat worden. Zij gebruiken immers dat goedkope medium om reclame te maken voor hun producten. "We zijn bij uitstek een land met een rijke biercultuur. Dat dreigt zo helemaal verloren te gaan," lieten ze weten.

De Directeur van de Raad Nederlandse Detailhandel liet op LinkedIn weten dat de indieners van de motie geen oog hebben voor de gevolgen die een reclameverbod zal hebben op bijvoorbeeld de sport en culturele wereld. "Een reclameverbod betekent bijvoorbeeld dat vele verenigingen, evenementen en festivals op zoek moeten naar nieuwe sponsors om hun begroting rond te krijgen."

Bronnen: 
ad.nl en linkedin.com.

gewijzigde-motie-van-de-leden-danille-jansen-en-krul-over-in-kaart-brengen-of-en-hoe-alcoholmarketing-via-wetgeving-beperkt-of-verboden-kan-worden-voor-kwetsbare-groepen-t.v.v.-32793-727-1.docxgewijzigde-motie-van-de-leden-danille-jansen-en-krul-over-in-kaart-brengen-of-en-hoe-alcoholmarketing-via-wetgeving-beperkt-of-verboden-kan-worden-voor-kwetsbare-groepen-t.v.v.-32793-727-1.docx (16,3 kB)

 

Twee derde Nederlandse skiŽrs drinkt op de piste

4 maart 2024

Skiinformatie.nl heeft aan de bezoekers van haar Instagram account vragen gesteld over alcoholgebruik tijdens het skiŽn. Ruim 1.100 volgers beantwoordden die. 

Op de vraag: ďDrink jij alcohol op de piste?Ē antwoordde 66% bevestigend. Doorvragend gaf 60% van drinkers aan het bij ťťn of twee drankjes te laten wanneer zij nog de piste op moeten en 21% skiet na drie of vier glazen alcoholhoudende nog naar beneden. Na vijf of zes glazen alcohol gedronken te hebben, stapt 7% nog de piste op en 12% geeft aan zelfs meer dan 6 glazen te nuttigen en daarna weer in de skiís te klikken of het snowboard onder te binden.

In de meest wintersportlanden zijn geen regels voor alcohol op de piste, behalve in ItaliŽ. Daar geldt dat je maximaal met een promillage van 0,5% de piste op mag. Heb je meer gedronken, dan riskeer je een boete tot Ä 1000,-. In Oostenrijk geldt dat degene die een ongeluk veroorzaakt op de piste, meestal een blaastest moet doen. Is het promillage dan hoger dan 0,2, dan kan een aanklacht wegens openbaar dronkenschap volgen. Ook de verzekering zal meestal niet uitbetalen wanneer een slachtoffer schade verhaalt na een ongeval onder invloed op de piste.

Bron:
skiinformatie.nl.

 


STEUNT U STAP?
STAP krijgt geen subsidie van de overheid. Daarom is STAP in haar werk bijna geheel afhankelijk van de opbrengst van diensten en van donaties en legaten. STAP is een ANBI instelling zodat u schenkingen van uw fiscaal inkomen kunt aftrekken. Een gift kunt u overmaken op giro NL 19 INGB 0000 291066 t.n.v. Stichting STAP te Utrecht. 
Als u op de verzendlijst van 'Alcohol Actueel' wilt worden geplaatst, mailt u dan naar
info@stap.nl

 

Copyright © Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP

Mail-adres:
info@stap.nl

Want to change how you receive these emails?
You can
update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp