Van:                                            info@stap.nl

Onderwerp:                            Alcohol Actueel STAP

 

 

 

      Alcohol Actueel nr 46

3 oktober 2023

 
 

STAP is een onafhankelijk kennisinstituut dat zich inzet voor effectief alcoholbeleid en voor publieke bewustwording van de gezondheidsrisico's van alcohol.

 

Alcoholverbod kan problemen rondom Nederlands voetbalvandalisme oplossen

29 september 2023

Een alcoholverbod kan een oplossing zijn voor het voetbalvandalisme in Nederland. Dat schrijft bureau Berenschot in een advies in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Het adviesbureau heeft vooral gekeken naar de beleidsmaatregelen in Engeland. Daar is het al sinds jaar en dag verboden om op tribunes alcohol te nuttigen. In de gangen en bij de cateringpunten mag dat wel. Berenschot concludeert dat deze aanpak in Nederland zinnig kan zijn.

In en rondom het stadion wordt streng opgetreden tegen dronkenschap en het consumeren van drankjes 'achter de lijn' (tussen gang en tribune) is een strafbaar feit. Het is dus ook onmogelijk om bekers mee te nemen naar de tribune en op het veld te gooien. Overigens betekent dat niet dat er geen incidenten zijn, zoals bijvoorbeeld het gooien met andere voorwerpen, zoals aanstekers.

Rond risicowedstrijden in Engeland is het voor de autoriteiten zelfs mogelijk om een algeheel alcoholverbod in te stellen, zoals in lokale pubs en tijdens busritten.

Het Supporterscollectief Nederland, een samenwerkingsverband van supportersverenigingen, ziet een alcoholverbod niet zitten omdat "het een maatregel is die de sfeer rond wedstrijden aantast", net als het afschaffen van staanvakken, een van de andere aangedragen oplossingen om voetbalvandalisme te bestrijden. "De staanvakken zijn belangrijk voor de sfeer en de meeste supporters drinken hooguit een paar pilsjes. Dat kan helemaal geen kwaad."

De KNVB zegt in een reactie niet te geloven dat de oplossing ligt in één maatregel. De voetbalbond hecht vooral waarde aan een gezamenlijke aanpak van alle betrokken partijen: KNVB, leagues, clubs, kabinet, gemeentes, Openbaar Ministerie, politie en supporters.

Bronnen: 
voetbalnieuws.nl en nos.nl.

voetbalbeleid---rapport-berenschot_1.pdfvoetbalbeleid---rapport-berenschot_1.pdf (912 kB)

 

Nederlandse jongeren weten beter dan volwassenen dat alcohol schadelijk is

26 september 2023

Nederlandse jongeren (10-17 jaar) zijn in vergelijking met volwassenen beter op de hoogte van de schadelijkheid van alcohol. 39% van de jongeren denkt bij alcohol aan ongezond, ten opzichte van 27% van de volwassenen.

Dit blijkt uit vandaag gepubliceerd onderzoek onder 1.200 Nederlandse jongeren tussen 10 en 17 jaar in het kader van de campagne ‘Op je gezondheid?’. Er werd onderzocht wat zij over alcohol weten en hoe zij erover denken.

Uit dit representatieve onderzoek blijkt onder meer dat: 
• Het beeld dat jongeren hebben van alcohol wisselt. Er wordt het meest gedacht aan een feestje (50%) en iets voor volwassenen (48%), maar ongezond (39%) en vies (33%) worden ook genoemd. Opvallend is dat naarmate ze richting de 18 jaar gaan, ze positiever worden over alcohol. Van de 10- en 11-jarigen vindt 13% dat alcohol gezellig is en bij 16- en 17-jarigen is dat maar liefst 52%.
• Jongeren van 14 en ouder die wel eens alcohol drinken, denken vaker dat een feestje met alcohol gezelliger is (47%) t.o.v. volwassenen (35%). Ze zien minder dat alcohol kan leiden tot vervelende situaties tussen mensen (jeugd 47% en volwassenen 61%).
• Jongeren zijn zich wel meer bewust van de schadelijkheid van alcohol ten opzichte van volwassenen. Jongeren weten bijvoorbeeld vaker dat 1 glas alcohol per dag drinken ongezond is (73%) in vergelijking met volwassenen (47%).

De campagne ‘Op je gezondheid?’ is een initiatief in het kader van de Gezonde Generatie waar 22 gezondheidsfondsen zich hard voor maken, waaronder de Maag Lever Darm Stichting en KWF Kankerbestrijding. Met deze campagne willen de gezondheidsfondsen meer bewustwording creëren rondom het feit dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot. Het campagnespotje wordt onder meer op tv getoond tot en met 22 oktober.

Bron: 
gezondegeneratie.nl.

onderzoek-alcohol-jongeren.pdfonderzoek-alcohol-jongeren.pdf (252 kB)

 

Accijnzen op alcoholhoudende dranken met 16,2% omhoog

19 september 2023

Accijnzen op alcoholhoudende dranken met 16,2% omhoogEerder was al uitgelekt dat het kabinet voor de dekking van de armoedebestrijdingsmaatregelen de accijnzen op alcohol en tabak wil verhogen. Daarnaast wil het kabinet het gebruik van alcohol en tabak ook om gezondheidsredenen ontmoedigen.

Met betrekking tot alcohol is het voorstel in het Belastingplan 2024 om de accijnstarieven in de Wet op de accijns eenmalig te indexeren. Hieraan wordt invulling gegeven door de tarieven te vermenigvuldigen met de tabelcorrectiefactor voor de jaren 2023 en 2024 van respectievelijk 6,3% en 9,9%. Een en ander komt erop neer dat wordt voorgesteld de accijnzen op alle alcoholhoudende dranken te verhogen met 16,2%, met ingang van 1 januari 2024.

Dit leidt:
- voor een blikje bier (pils) van 0,33 liter met een alcoholpercentage van 5% tot een accijnsverhoging van €0,02;
- voor een (gebruikelijke) fles wijn van 0,75 liter tot een accijnsverhoging van €0,11;
- voor een fles port van 0,75 liter met een alcoholpercentage van 19% tot een accijnsverhoging van €0,18;
- voor een fles gedistilleerd van 0,7 liter met een alcoholpercentage van 48% tot een accijnsverhoging van €0,92.

Wat de heffing van bieraccijns betreft zullen er in 2024 ook andere wijzigingen van kracht worden. De belangrijkste wijziging is dat het alcoholgehalte de grondslag voor de heffing wordt en dus niet meer het aantal graden Plato. De 4 bestaande accijnscategorieën komen te vervallen. Daartoe is al in 2021 besloten. Die wijziging betekent voor zware bieren (met meer dan circa 8% alcohol) een hogere accijns. Verder is vorig jaar besloten tot een verhoging van de verbruiksbelasting op zoete sappen en dranken en in het verlengde daarvan tot een minimumtarief voor laaggradige bieren met een alcoholgehalte tot circa 3%. Dit om ervoor te zorgen dat alcoholhoudend bier altijd zwaarder belast wordt dan alcoholvrije sappen en dranken.

Bron: 
rijksoverheid.nl.

tarieven27.pdftarieven27.pdf (52,3 kB)

 

Centres de Politique Européenne: verplichte gezondheidswaarschuwingen in hele EU

15 september 2023

Centres de Politique Européenne: verplichte gezondheidswaarschuwingen in hele EUGezondheidswaarschuwingen op alcoholhoudende dranken moeten in de hele Europese Unie verplicht worden gesteld. Dat stelt een recent rapport van de Centres de Politique Européenne (CEP). Volgens dit netwerk is de Ierse etiketteringswet een voorbeeld waarvan alle EU-landen kunnen profiteren.

Vanaf mei 2026 moeten verpakkingen en flessen alcoholhoudende drank die in Ierland worden verkocht, worden voorzien van gezondheidswaarschuwingen over kanker en leverziekten en een pictogram over alcohol en zwangerschap. De Europese Commissie heeft hiervoor groen licht gegeven.

Hoewel het Permanent Comité van Europese Artsen (CPME) dit besluit verwelkomde, deed de wijnlobby dit niet, met het argument dat het de concurrentie op de interne markt van de EU zou verstoren. "Het besluit van de Europese Commissie is een grote klap. Het schept een uiterst gevaarlijk precedent", zei de Franse Federatie van Exporteurs van Wijn en Gedistilleerde dranken (FEVS) afgelopen juni. Het European Wine Business Committee vindt dat "de bepalingen in de Ierse wet onverenigbaar zijn met het toepasselijke Gemeenschapsrecht en een ongerechtvaardigde en onevenredige handelsbelemmering vormen."

Victor Warhem, econoom en vertegenwoordiger van de Centres de Politique Européenne in Frankrijk stelt evenwel: "Gezien het bewezen gezondheidsrisico van alcohol is het legitiem om deze nieuwe etiketteringsvereisten in de hele Europese Unie in te voeren."

Als reactie op de aanstaande Ierse wet hebben Frankrijk, Italië en Spanje, drie landen die samen bijna de helft van alle flessen wijn produceren die in de wereld worden verkocht, besloten een gezamenlijk document op te stellen om het besluit van de Commissie aan te vechten. Met de EU-verkiezingen in juni volgend jaar in het vooruitzicht zal de kwestie ongetwijfeld op de agenda staan van de huidige en de volgende Commissie.

Tot die tijd, en vanaf december, zullen in de EU verkochte flessen wijn de ingrediënten en voedingswaarden op het etiket moeten vermelden met behulp van een QR-code.

Bron: 
euractiv.fr.

 

Grolsch helpt Humanitas bij het zoeken naar vrijwilligers

12 september 2023

Grolsch gaat Humanitas ondersteunen om op creatieve wijze vrijwilligers aan te trekken. Dit nadat uit onderzoek van Humanitas in samenwerking met Grolsch bleek dat drie op de tien respondenten aangeeft niet precies te weten wat het inhoudt als iemand zegt vrijwilligerswerk te doen. Alcoholpreventieorganisaties vinden de samenwerking tussen Grolsch en Humanitas onwenselijk.

Humanitas heeft dringend behoefte aan meer vrijwilligers tussen de 25-40 jaar om eenzaamheid tegen te gaan in diezelfde leeftijdscategorie. Samen met woordkunstenaar en artiest Dio gaat Humanitas op zoek naar een nieuw woord voor vrijwilliger. Grolsch steunt nu deze campagne. Jerzy Soetekouw, directeur bij Humanitas: "We zien dat er steeds meer jonge mensen bij ons om hulp vragen. Deze groep matchen met iemand uit dezelfde leeftijdscategorie is nu heel lastig. Door het concept van vrijwilligerswerk anders te laden, hopen we mensen aan te trekken die zich er eerder van verwijderd voelden."

Melanie Koning, namens Grolsch: "Het doel van deze samenwerking is om onze communicatiemiddelen, kennis en mensen beschikbaar te stellen aan Humanitas zodat zij hun aantal vrijwilligers in een moeilijk bereikbare doelgroep kunnen vergroten en er uiteindelijk minder mensen kampen met gevoelens van eenzaamheid."

Wim van Dalen, directeur van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP, vindt – net als zijn collega’s van andere alcoholpreventieorganisaties - de samenwerking tussen Grolsch en Humanitas zeer onwenselijk. Van Dalen: "Door Humanitas te steunen wil Grolsch haar imago verbeteren. Ze manifesteren zich zo als ‘deel van de oplossing’ voor het maatschappelijk vraagstuk van eenzaamheid. En daarmee wil Grolsch voorkomen dat alcoholproducenten en alcoholgebruik worden gezien als ‘deel van het probleem’ van eenzaamheid en er strenge alcoholmaatregelen komen waarvan ze last kunnen krijgen."

Bron eerste 3 alinea’s: 
biermagazine.nl.

 

Ongezonde leefstijl oorzaak wereldwijde stijging kankergevallen bij 50-min

6 september 2023

Ongezonde leefstijl oorzaak wereldwijde stijging kankergevallen bij 50-minHet aantal nieuwe gevallen van kanker bij mensen onder de 50 is in de afgelopen drie decennia wereldwijd enorm toegenomen. Dat schrijven wetenschappers woensdag in het wetenschappelijke tijdschrift BMJ Oncology. Het onderzoek is gebaseerd op gegevens uit 204 landen en richt zich op 29 soorten kanker.

De conclusie van de wetenschappers is verontrustend: tussen 1990 en 2019 is het aantal nieuwe gevallen van kanker bij mensen onder de vijftig wereldwijd met 79,1% toegenomen. In 1990 waren er over de hele wereld nog 1,82 miljoen gevallen. Dertig jaar later waren dat er 3,26 miljoen. Borstkanker maakte de meeste slachtoffers, gevolgd door kanker aan de luchtwegen, maag en darmen. Het aantal gevallen van prostaat- en strottenhoofdkanker nam tussen 1990 en 2019 het snelst toe.

Het aantal sterfgevallen als gevolg van kanker bij 50-minners is tussen 1990 en 2019 toegenomen met 27,7%. In 2019 stierven meer dan een miljoen mensen onder de 50 aan kanker.

De onderzoekers constateren dat wereldwijd alcoholgebruik en tabak in de periode 1990–2019 de belangrijkste risicofactoren waren voor vroegtijdige borstkanker. Ongezonde voeding komt daarna. Uit diverse eerdere onderzoeken was al gebleken dat zowel tabaksgebruik als alcoholgebruik het risico op de ontwikkeling van borstkanker verhogen, waarbij tabaksgebruik specifiek gekoppeld wordt aan premenopauzale borstkanker en alcoholgebruik aan zowel pre-, als postmenopauzale borstkanker.

Zhao, J., Xu, L., Sun, J., et al. Global trends in incidence, death, burden and risk factors of early-onset cancer from 1990 to 2019. BMJ Oncology (2023) 2, e000049.

https://www.doi.org/10.1136/bmjonc-2023-000049

Bronnen: 
nu.nl en bmjoncology.bmj.com.

 

Kamercommissie wil stukken over alcoholbeleid niet controversieel verklaren

6 september 2023

Kamercommissie wil stukken over alcoholbeleid niet controversieel verklarenDe vaste commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil de bij de Tweede Kamer voorliggende stukken over alcoholbeleid voorlopig niet controversieel verklaren.

Het betreft het wetsvoorstel Regulering Mengformules, de wijziging van het Alcoholbesluit en de brief van staatssecretaris Maarten van Ooijen over een onderzoeksrapport over gemeentelijk preventie- en handhavingsbeleid alcohol.

Twee Tweede Kamerfracties hebben hun standpunt toegelicht. Wieke Paulusma, de woordvoerder van de D66 fractie, gaf aan geen enkel dossier controversieel te willen verklaren "omdat alles moet doorgaan". De CDA fractie gaf bij monde van Joba van de Berg aan het wetsvoorstel Regulering Mengformules niet controversieel te willen verklaren omdat het afkomstig is van een collega Kamerlid. Het is immers een initiatiefwetsvoorstel. Wel gaf zij aan "hartstikke tegen het wetsvoorstel te zijn." 
De voltallige Tweede Kamer zal volgende week formeel besluiten welke stukken voorlopig controversieel zijn. 
Een en ander betekent dat het alcoholdossier – voorlopig in elk geval - gewoon verder kan. Er is één verschil vergeleken met de situatie vóór de val van het Kabinet: de 4 regeringsfracties hoeven zich bij stemming niet meer te houden aan het Coalitieakkoord.

Bron: 
tweedekamer.nl.

 


STEUNT U STAP?
STAP krijgt geen subsidie van de overheid. Daarom is STAP in haar werk bijna geheel afhankelijk van de opbrengst van diensten en van donaties en legaten. STAP is een ANBI instelling zodat u schenkingen van uw fiscaal inkomen kunt aftrekken. Een gift kunt u overmaken op giro NL 19 INGB 0000 291066 t.n.v. Stichting STAP te Utrecht. 

 

Copyright © Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP

Mail-adres:
info@stap.nl

Want to change how you receive these emails?
You can
update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp