Copy
      Alcohol Actueel nr 30

4 juli 2022

 
 

STAP is een onafhankelijk kennisinstituut dat zich inzet voor effectief alcoholbeleid en voor publieke bewustwording van de gezondheidsrisico's van alcohol.

Internationale experts pleiten voor een verbod op alle alcoholpromotie

28 juni 2022

Internationale experts pleiten voor een verbod op alle alcoholpromotieAlcohol Focus Scotland en een groep internationale experts, waaronder Wim van Dalen van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP, roepen vandaag regeringen op om de manier waarop alcohol op de markt mag worden gebracht wettelijk te beperken, om zo de volksgezondheid te verbeteren.

In een nieuw rapport, getiteld Realising our rights, benadrukken de experts dat de grote zichtbaarheid van alcoholmarketing betekent dat we voortdurend worden gebombardeerd met positieve berichten over hoe drinken ons leven kan verrijken. Marketing is steeds geavanceerder en moeilijker te vermijden. Alcoholproducenten steken miljarden dollars in het opbouwen van langdurige relaties tussen hun merken en de consument.

De aanbevelingen van de groep omvatten:
• Voer uitgebreide wettelijke beperkingen in voor alle marketingactiviteiten voor alcohol.
• Zorg ervoor dat dergelijke beperkingen expliciet alle vormen van merkenmarketing omvatten, inclusief identificeerbare lettertypen, slogans of kleuren (niet alleen merknamen).
• Stel het plaatsen van gezondheidsinformatie op alle alcoholverpakkingen verplicht.
• Zorg ervoor dat alcoholdisplays en aanbiedingen in winkels alleen zichtbaar zijn voor mensen die van plan zijn het alcoholschap te bekijken of alcohol te kopen.
• Beperk prijsacties.
• Ontwikkel een internationale aanpak om digitale alcoholmarketing te reguleren.

De invoering van een alomvattend verbod op marketing - inclusief tv-, digitale en buitenreclame, sport- en evenementensponsoring - zou de blootstelling van mensen aan alcoholmarketing helpen verminderen; één van de oorzaken van alcoholgebruik. Dat is met name van belang voor sommige groepen die extra worden getroffen, zoals mensen met een alcoholprobleem of in herstel, kinderen en jongeren.

Bron: alcohol-focus-scotland.org.uk.

realising-our-rights.pdfrealising-our-rights.pdf (4,40 MB)

Nieuw rapport WHO-Europa over MUP

21 juni 2022

Alcoholprijsbeleid, zoals accijnsbeleid en minimumprijzen, behoort tot de meest effectieve en kosteneffectieve maatregelen om alcoholgebruik en alcoholschade te verminderen. De meeste landen van de Europese regio van de WHO gebruiken dit waardevolle instrument echter nog steeds niet ten volle.

Dat is de boodschap van een nieuw rapport van de Europese regio van de World Health Organization (WHO) getiteld No place for cheap alcohol. The potential value of minimum pricing for protecting lives.

Alcohol is goedkoper geworden
In de afgelopen decennia is alcohol betaalbaarder geworden in de Europese regio, omdat de overgrote meerderheid van de landen hun alcoholprijzen niet hebben aangepast aan de inflatie, waardoor alcohol goedkoper is geworden in vergelijking met andere consumptiegoederen. Een maatregel die deze ontwikkeling zou kunnen voorkomen, is de invoering van een MUP, dus een minimum- of basisprijs waaronder alcoholhoudende dranken wettelijk niet mogen worden verkocht.

Het nieuwe WHO-rapport onderzoekt deze maatregel diepgaand, biedt een allereerste evaluatie van de MUP en vat het meest recente bewijs samen over de impact ervan.

Alcohol is een belangrijke wereldwijde risicofactor voor slechte gezondheid en vroegtijdige sterfte en is verantwoordelijk voor bijna 1 miljoen sterfgevallen per jaar in de Europese regio. Wereldwijd heeft deze regio het hoogste percentage sterfgevallen als gevolg van alcoholgebruik - ongeveer 12% van de mannelijke en 8% van de vrouwelijke sterfgevallen.

Bron: who.int/europe.

no-place-for-cheap-alcohol---the-potential-value-of-minimum-pricing-for-protecting-lives.pdfno-place-for-cheap-alcohol---the-potential-value-of-minimum-pricing-for-protecting-lives.pdf (4,00 MB)

Gezondheidsorganisaties doen gezamenlijke oproep om alcoholschade te beteugelen

20 juni 2022

Elf Europese gezondheidsorganisaties hebben vandaag tijdens een bijeenkomst in Oslo een gezamenlijke oproep gedaan om alcoholschade te beteugelen.

Het gaat om een initiatief van Addictions France, Alcohol Policy Network Europe, Eurocare, European Association for the Study of the Liver, FORUT, Global Alcohol Policy Alliance, Movendi, Norwegian Cancer Society, Standing Committee of European Doctors, United European Gastroenterology en Youth Health Organization. Ook STAP was betrokken bij het opstellen van dit document. Inmiddels wordt de oproep door tal van nationale organisaties ondersteund.

De organisaties doen in de oproep 7 concrete beleidsaanbevelingen:

1. Nationale regeringen en de EU zouden om de doelen gesteld voor 2030 te halen, alcohol moeten reguleren op basis van de WHO’s Global Alcohol Strategy.
2. Nationale regeringen moeten samenwerken om de bewezen effectieve WHO Best Buys en de SAFER beleidsaanbevelingen, gericht op prijs, beschikbaarheid en marketing van alcohol, te implementeren.
3. Regelgeving op EU-niveau moet recht doen aan de publieke steun voor verplichte consumenteninformatie en waarschuwingsetiketten op alcoholproducten.
4. Nationale regeringen en de EU moeten ervoor zorgen dat de beleidsontwikkeling op gezondheidsgebied wordt beschermd tegen bemoeienis door de alcoholindustrie.
5. Nationale regeringen moeten de tarieven van de alcoholaccijnzen baseren op het alcoholgehalte. De tarieven moeten regelmatig worden geïndexeerd.
6. Nationale regeringen moeten de marketing van alcoholhoudende dranken beperken of verbieden, vooral als die gericht is op jongeren en andere kwetsbare groepen.
7. Regeringen moeten de cruciale rol van maatschappelijke organisaties bij het voorkomen en verminderen van alcoholschade erkennen en ondersteunen.

oslo-declaration.pdf (862 kB)

Binge-drinkers hebben hoger risico op alcoholproblemen

9 juni 2022

Binge-drinkers hebben een significant hoger risico op het ontwikkelen van alcoholproblemen dan degenen die dezelfde hoeveelheid drinken maar niet bingen. Dat blijkt uit een nieuwe studie verschenen in the American Journal of Preventive Medicine.

Na analyse van een nationale steekproef van Amerikaanse volwassenen, ontdekten UT Austin-professor psychologie Charles Holahan, PhD (foto), en zijn medewerkers dat onafhankelijk van het gemiddelde niveau van drinken, binge drinkers bijna driemaal vaker gelijktijdig alcoholproblemen hadden en 40% meer kans op extra alcoholproblemen 9 jaar later. Binge drinken werd gedefinieerd als het nuttigen van vijf of meer drankjes bij dezelfde gelegenheid.


Prof.Charles J. Holahan

Kijk je alleen naar de matige drinkers dan zag je dat zelfs in die groep de binge drinkers bijna vijfmaal meer alcoholproblemen hadden en meer dan dubbele kans op extra alcoholproblemen 9 jaar later. Matig drinken werd gedefinieerd als gemiddeld niet meer dan één consumptie per dag voor vrouwen en niet meer dan twee consumpties voor mannen.

"Dit betekent," aldus Dr. Holahan, "dat een persoon wiens totale consumptie op zaterdagavond zeven drankjes is, een groter risicoprofiel heeft dan iemand die dagelijks 1 drankje nuttigt bij het avondeten, ook al is hun gemiddelde drankniveau hetzelfde."

Ch.J. Holahan, C.K. Holahan and R.H. Moos. Binge Drinking and Alcohol Problems Among Moderate Average-Level Drinkers. American Journal of Preventive Medicine 62 (2022) 9 june. DOI: https://doi.org/10.1016/j.amepre.2022.03.021

Bronnen: eurekalert.org en ajpmonline.org.

Nieuwe NIX18-campagne van start

9 juni 2022

Nieuwe NIX18-campagne van startVandaag begint de nieuwe campagne “NIX18 = niet voor niks”. Samen met hersenwetenschapper Erik Scherder waarschuwt het Trimbos instituut voor alcohol onder 18 jaar. De nieuwe boodschap is: ‘Verantwoord leren drinken bestaat niet’.

NIX18 is een initiatief van onder meer het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de GGD en het Trimbos-instituut.

Nog steeds denkt een deel van de ouders dat ze hun kinderen helpen om verantwoord te leren omgaan met alcohol door ze af en toe te laten drinken. Maar dat werkt volgens Ninette van Hasselt van het Trimbos-instituut averechts. "Kinderen hebben een soort natuurlijke drempel voor dit soort spannende dingen, die ze hiertegen beschermt. Als je als ouder die drempel weghaalt, dan geef je kinderen de ruimte om vaker en meer te gaan drinken."

Als jongeren drinken kan dat hun kans op een alcoholverslaving verhogen en het heeft ook een schadelijk effect op de ontwikkeling van hun hersenen.

Meer over de campagne: https://www.nix18.nl/meer-over-niet-voor-niks

Bronnen: rtlnieuws.nl en metronieuws.nl.

Bezoek www.stap.nl voor meer actuele informatie over alcoholbeleid in Nederland en Europa

STEUNT U STAP?
STAP krijgt geen subsidie van de overheid. Daarom is STAP in haar werk bijna geheel afhankelijk van de opbrengst van diensten en van donaties en legaten. STAP is een ANBI instelling zodat u schenkingen van uw fiscaal inkomen kunt aftrekken. Een gift kunt u overmaken op giro NL 19 INGB 0000 291066 t.n.v. Stichting STAP te Utrecht.
Copyright © Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP

Mail-adres: info@stap.nl

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp