Alcohol Actueel nr 25

2 februari 2022

 
 

STAP is een onafhankelijk kennisinstituut dat zich inzet voor effectief alcoholbeleid en voor publieke bewustwording van de gezondheidsrisico's van alcohol.

 

Executive Board WHO neemt Global Action Plan aan

27 januari 2022

EB van WHO neemt Global Action Plan aanVandaag heeft de Executive Board (EB) van de World Health Organization (WHO) unaniem het Global Action Plan 2022-2030 aangenomen. De EB is een groep van 34 leden die de agenda van de 75ste World Health Assembly (mei 2022) voorbereidt. Het actieplan zal daar ter goedkeuring worden voorgelegd.

Doel van het Global Action Plan is de uitvoering van de WHO Global Alcohol Strategy te versnellen en schadelijk alcoholgebruik een prioriteit te maken van het volksgezondheidsbeleid.

Uit de statements van 27 WHO-lidstaten en 3 maatschappelijke organisaties die tijdens de bespreking van dit agendapunt op de bijeenkomst van de EB het woord namen, bleek dat er veel steun is voor ambitieuze alcoholbeleidsdoelstellingen en voor de inzet op nationaal niveau van de Best Buys en het SAFER-initiatief. Slovenië riep de WHO op een Global Ministerial Meeting on Alcohol te organiseren.

Diverse landen uitten hun zorgen over de bemoeienis van het belanghebbend bedrijfsleven met het alcoholbeleid. Enkele insprekers vroegen de WHO om een apart document met adviezen aan de lidstaten voor het geval zij moeten overleggen met de alcoholindustrie.Ook gaven sommige landen aan dat zij een internationaal verdrag rond alcohol missen.

Bron: 
globalgapa.org.

who-draft-action-plan-2022-2030_2.pdfwho-draft-action-plan-2022-2030_2.pdf (444 kB)

 

'Slokje Teveel?' over alcoholgebruik vrouwen

27 januari 2022

Net5 zond vanavond het tv-programma 'Slokje Teveel?' van Merel Westrik uit. Daarin besprak zij een uur lang het alcoholgebruik onder vrouwen.

Uit onderzoek onder 500 Nederlandse vrouwen bleek dat 84% drinkt. Volgens de vrouwen zelf dronken zij gemiddeld 5 glazen per week. Vrouwen tussen 25 en 29 jaar bleken de grootste drinkers. Hoog-opgeleiden dronken meer dan laag-opgeleiden. Witte wijn werd het meeste gedronken. "Gezelligheid" was de belangrijkste reden voor vrouwen om te drinken.Het gebruik van alcohol leidde nogal eens tot problemen: 20% heeft met een slok op gereden, 30% heeft moeten overgeven, 50% schaamde zich soms en 60% had weleens spijt.

Voor 'Slokje Teveel?' hebben twintig bekende Nederlandse vrouwen, zoals Anita Witzier, Susan Smit, Roos Schlikker en Isa Hoes, hun drankgebruik bijgehouden. Het programma toonde hun videodagboeken. Als deskundigen kwamen aan het woord Ninette van Hasselt en Sigrid Sijthoff.

Merel sprak ook met vrouwen die een alcoholprobleem hebben gehad. Zij vertelden waarom zij stopten en over het afkickproces. Ook heeft Merel een bijeenkomst van ex-alcoholverslaafden bijgewoond, waar vrouwen hun aangrijpende verhalen deelden.

Bekijk uitzending:
https://www.gids.tv/video/416080/special-slokje-teveel-gemist-bekijk-hier-de-hele-uitzending
 

 

"NVWA moet flitsbezorgers strenger controleren op alcoholverkoop aan minderjarigen"

26 januari 2022

"NVWA moet flitsbezorgers strenger controleren op alcoholverkoop aan minderjarigen"Het verkoopverbod van alcohol aan minderjarigen, dat met name flitsbezorgers zoals Gorillas, Getir en Flink regelmatig overtreden, moet strenger gehandhaafd worden, zegt burgemeester Femke Halsema van Amsterdam.

Onlangs werd in een reportage van Het Parool duidelijk dat het voor jongeren kinderlijk eenvoudig is om via flitsbezorgers, bedrijven waarmee via apps boodschappen besteld en snel daarna bezorgd worden, alcoholhoudende dranken te bestellen.

"De NVWA ziet toe op de handhaving," zei Halsema woensdagmiddag, in reactie op vragen van de ChristenUnie. "Maar ik ben het met u eens dat dit weinig lijkt te gebeuren, met name bij bezorgdiensten. Ik zal mij in verbinding stellen met NVWA en er op hameren dat die handhaving plaatsvindt."

Bron: 
parool.nl.

 

World Heart Federation: “Geen correlatie tussen matige alcoholconsumptie en lager risico op hart- en vaatziekten”

20 januari 2022

World Heart Federation: “Geen correlatie tussen matige alcoholconsumptie en lager risico op hart- en vaatziekten”De World Heart Federation rekent in een nieuwe beleidsbrief af met het wijdverbreide idee dat het drinken van matige hoeveelheden alcohol het risico op hartaandoeningen kan verminderen.

In 2019 was 4,3% van alle sterfgevallen wereldwijd en 12,6% van de sterfgevallen bij mannen van 15 tot 49 jaar te wijten aan alcohol. Studies hebben aangetoond dat zelfs kleine hoeveelheden alcohol iemands risico op hart- en vaatziekten kan verhogen. Dat betreft: coronaire aandoeningen, beroertes, hartfalen, hartaandoeningen a.g.v. hoge bloeddruk, cardiomyopathie, voorkamerfibrillatie en aneurysma. Studies die anders beweren, zijn gebaseerd op puur observationeel onderzoek, waarbij geen rekening is gehouden met andere factoren, zoals reeds bestaande aandoeningen en een voorgeschiedenis van alcoholisme bij degenen die tijdens het onderzoek aangaven niet te drinken. Tot op heden is er geen betrouwbare correlatie gevonden tussen matige alcoholconsumptie en een lager risico op hart- en vaatziekten.

Een glas rode wijn per dag biedt dus geen bescherming tegen hart- en vaatziekten, aldus Monika Arora, lid van de WHF Advocacy Committee en co-auteur van de brief. "Degenen die dit beweren zijn in het beste geval verkeerd geďnformeerd en in het slechtste geval zijn het pogingen van de alcoholindustrie om het publiek te misleiden over het gevaar van hun product."

Bron: 
world-heart-federation.org.

whf-policy-brief-alcohol.pdfwhf-policy-brief-alcohol.pdf (701 kB)

 

Dertig hoogleraren uiten zorgen over blurring-plannen kabinet

19 januari 2022

Dertig prominente hoogleraren hebben in een brief hun zorgen geuit over het voornemen van het kabinet om mengformules (blurring) toe te staan. Winkeliers mogen dan alcohol schenken, bijvoorbeeld in de boekhandel of bij de kapper.

Volgens de hoogleraren staat reguleren van blurring haaks op de aanbevelingen van de WHO en het RIVM, die juist aangeven dat beperking van beschikbaarheid een van de meest effectieve vormen van alcoholpreventie is. Veel wetenschappelijke studies ondersteunen die aanbeveling. In het kader van het preventieakkoord inventariseerde Berenschot (2019) de beschikbare wetenschappelijke onderzoeken naar blurring. De uitkomsten daarvan zijn klip en klaar. Blurring heeft negatieve effecten op volksgezondheid, verkeersveiligheid en openbare orde. Verder zijn de positieve economische effecten nog niet helder.


De hoogleraren concluderen dat blurring met alcohol niet past in een kabinetsbeleid gericht op omzien naar elkaar en vooruitkijken naar de toekomst
Bron:
Trimbos.nl
.
Ook de gezondheidsorganisaties verenigd in de Alliantie Alcoholbeleid Nederland (AAN) deden in een persbericht een dringend beroep op staatssecretaris Jeugd en Preventie Van Ooijen en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Bruins Slot de blurring plannen te schrappen.
Bron:
STAP.nl

 

Bezoek www.stap.nl voor meer actuele informatie over alcoholbeleid in Nederland en Europa


STEUN STAP
STAP krijgt geen subsidie van de overheid. Daarom is STAP in haar werk bijna geheel afhankelijk van de opbrengst van diensten en van donaties en legaten. STAP is een ANBI instelling zodat u schenkingen van uw fiscaal inkomen kunt aftrekken. Een gift kunt u overmaken op giro NL 19 INGB 0000 291066 t.n.v. Stichting STAP te Utrecht.

 

Copyright © Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP

Mail-adres:
info@stap.nl

Want to change how you receive these emails?
You can
update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp