Copy
      Alcohol Actueel nr 23

2 december 2021

 
 

STAP is een onafhankelijk kennisinstituut dat zich inzet voor effectief alcoholbeleid en voor publieke bewustwording van de gezondheidsrisico's van alcohol.

Link tussen riskant alcoholgebruik en cognitieve achteruitgang bij 50-plussers


27 november 2021
Een nieuwe studie, uitgevoerd door King's College in Londen, heeft een verband gevonden tussen alcohol en cognitieve achteruitgang bij 50-plussers. De resultaten zullen gepubliceerd worden in het tijdschrift Aging & Mental Health.

De studie, geleid door psychiater Tony Rao, omvatte ruim 15.000 50-plussers uit het Britse PROTECT-onderzoek, die twee jaar werden gevolgd, gedurende welke tijd de hoeveelheid en frequentie van alcoholgebruik werden geregistreerd en cognitieve functies werden getest.


Uit het onderzoek blijkt dat 50-plussers die riskant alcohol gebruikten (score 4 of hoger op de AUDIT) een grotere cognitieve achteruitgang lieten zien, waardoor ze een hoger risico hebben op het ontwikkelen van dementie. Het consumeren van 8 Engelse units alcohol per week (=6,5 standaardglas bier, wijn of gedistilleerd in Nederland) bleek genoeg om problemen te veroorzaken met het korte termijn geheugen en het visueel-ruimtelijk inzicht.

Andere belangrijke risicofactoren voor dementie zijn veroudering, geslacht, etniciteit en genen. Aan die risicofactoren is als individu niets te doen, aan riskant alcoholgebruik wel.

Rahul Rao, Byron Creese, Dag Aarsland, Chris Kalafatis, Zunera Khan, Anne Corbett & Clive Ballard. Risky drinking and cognitive impairment in community residents aged 50 and over. Aging & Mental Health (2021). DOI: 10.1080/13607863.2021.2000938.

Bronnen: express.co.uk en tandfonline.com.

 

Nieuwe video Trimbos-instituut over Alcohol en Kanker


17 november 2021
Het Trimbos-instituut heeft een nieuwe 2,5 minuut durende video gemaakt over Alcohol en Kanker. De titel is: "7 dingen die je moet weten over alcohol en kanker". Kanker heeft verschillende oorzaken, aan sommige oorzaken kun je niets doen, bijvoorbeeld de genen die je hebt meegekregen. Andere oorzaken kun je wel beïnvloeden, zoals onbeschermd zonnen, roken, maar ook het drinken van alcohol. Deze video vertelt je zeven belangrijke dingen die je moet weten over alcohol en kanker.

Die zeven feiten zijn:
1. Kanker heeft verschillende oorzaken, waaronder alcohol drinken.
2. Alcohol is een kankerverwekkende stof.
3. Je kunt verschillende soorten kanker krijgen van alcohol.
4. Elk glas alcohol verhoogt het risico op kanker.
5. Het maakt niet uit of je bier, wijn of sterke drank drinkt.
6. Als je drinkt én rookt loop je extra risico op kanker.
7. Minder of geen alcohol drinken kan het risico op kanker verkleinen.

Bekijk video: https://vimeo.com/646459316
Bron: vimeo.com.

 

  

Studenten drinken vrijwel allemaal alcohol; 10 glazen op een avond is 'normaal'

11 november 2021

Uit het eerste landelijke onderzoek naar de mentale gezondheid en het middelengebruik onder ruim 28.000 studenten van 15 Nederlandse hogescholen en universiteiten tijdens de derde coronagolf (maart-mei 2021), blijkt dat deze studenten vrijwel allemaal drinken, maar dat het gebruik van alcohol wel sterk is beïnvloed door de coronamaatregelen voor horeca en evenementen.

Het onderzoek is uitgevoerd door het Trimbos-instituut, RIVM en GGD GHOR Nederland. De ministeries van OCW en VWS hebben om dit onderzoek gevraagd. Het onderzoek wordt de komende jaren (om de 2 jaar) herhaald om te kijken hoe de mentale gezondheid en het middelengebruik van studenten zich ontwikkelt.

Vrijwel alle deelnemers aan deze monitor gaven aan alcohol te drinken (94%), 82% van de respondenten deed dat in het afgelopen jaar. 11% van de deelnemende studenten is een overmatige drinker (meer dan 21 glazen per week voor mannen en meer dan 14 glazen per week voor vrouwen) en 16% is een zware drinker (tenminste één keer per week minimaal 6 glazen op één dag voor mannen en minimaal 4 glazen alcohol op één dag voor vrouwen).

Onder studenten met een migratieachtergrond en studenten in de leeftijdsgroep van 30 jaar en ouder (versus studenten van 21 jaar en jonger) komt overmatig en/of zwaar drinken minder voor.

Onder studenten is een hoge mate van acceptatie van meer dan 10 glazen alcohol drinken op één avond. 41% van de deelnemende studenten geeft aan het (zeer) eens te zijn met de stelling dat het onder hun beste vrienden geaccepteerd is om 10 of meer alcoholhoudende dranken op één uitgaansavond te drinken.

Op de vraag in hoeverre de coronacrisis of -maatregelen van invloed is op hun alcoholgebruik, geeft 17% van de studenten aan dat deze vraag niet op hen van toepassing is. Van de resterende studenten, rapporteert 45% dat ze minder alcohol gebruiken, 39% dat er geen verandering is en 16% dat ze meer alcohol gebruiken.

Bron: trimbos.nl.

monitor-mentale-gezondheid-en-middelengebruik-studenten-hoger-onderwijs-dl-2.pdfmonitor-mentale-gezondheid-en-middelengebruik-studenten-hoger-onderwijs-dl-2.pdf (3,17 MB)

 

Meer informatie op etiketten van alcoholhoudende dranken wenselijk

9 november 2021

Het verplicht vermelden van product- en gezondheidsinformatie over de risico’s van alcohol op etiketten van alcoholhoudende dranken is een middel om bewustwording over de schadelijkheid van alcohol te vergroten en daarmee schadelijk alcoholgebruik terug te dringen. Dat blijkt uit onderzoek van het Trimbos-instituut naar de mogelijkheid van verplichte etikettering van alcoholhoudende dranken in Nederland.

Anders dan voor verpakte levensmiddelen is het momenteel in de EU niet verplicht om product- en gezondheidsinformatie op etiketten van alcoholhoudende dranken te zetten. Overigens geeft de EU de nationale overheden wel de mogelijkheid om alcoholetikettering verplicht te stellen. Ierland heeft als enige van de 27 EU-landen volledige verplichte alcoholetikettering ingevoerd. In Nederland is dat niet het geval, maar wordt alcoholetikettering overgelaten aan de producenten (zelfregulering).In de praktijk wordt zelfregulering wat betreft het vermelden van product- en gezondheidsinformatie (zoals waarschuwingen) op etiketten van alcoholhoudende dranken door de Nederlandse alcoholsector nog te weinig en selectief toegepast. Zo wordt het aantal calorieën nauwelijks op etiketten vermeld. En als er een gezondheidswaarschuwing wordt vermeld, dan is dat een te klein afgebeeld ‘alcohol en zwangerschaps’-pictogram', terwijl alcoholgebruik veel meer risico’s met zich mee brengt waarover consumenten geïnformeerd kunnen worden (bijv. ‘Alcohol kan kanker veroorzaken’). Bovendien blijkt uit internationaal onderzoek dat zelfregulering op het gebied van etikettering weinig effectief is.

Er is vanuit (Nederlandse) consumenten behoefte aan en draagvlak voor het vermelden van productinformatie op etiketten van alcoholhoudende dranken. De consument heeft ook recht op (gezondheids)informatie. Andere sectoren (levensmiddelen, tabak) hebben etikettering al succesvol ingevoerd.

De uitkomsten van het onderzoek van het Trimbos-instituut zijn vandaag aangeboden aan de Tweede Kamer.

Bron: trimbos.nl.

etikettering-van-alcoholhoudende-dranken.pdfetikettering-van-alcoholhoudende-dranken.pdf (2,48 MB)

 

Beheerders van slijtersbedrijven niet meer toetsen op slecht levensgedrag?

9 november 2021

Onderzoek invulling amendement Bolkestein verschenenOp 1 juli 2021 trad de Alcoholwet grotendeels in werking. Een aantal (sub)onderdelen van de Alcoholwet, zoals het aangenomen amendement Bolkestein is 1 juli nog niet in werking getreden.

Het amendement Bolkestein gaat over het schrappen van de bijschrijving van beheerders (door Bolkestein dagleidinggevenden genoemd) van bepaalde bedrijven op het aanhangsel bij de Alcoholwetvergunning. Dat zou betekenen dat niet alle beheerders nog door de burgemeester getoetst hoeven te worden op slecht levensgedrag. Doel van het amendement Bolkestein is de administratieve lasten te verminderen. Schrappen van de verplichte toetsing kent echter risico’s, bijvoorbeeld op ondermijning, criminaliteit en slecht levensgedrag.

In de motie Bolkestein/Diertens is de regering daarom gevraagd te onderzoeken of het – in het kader van criminaliteitspreventie - op objectieve gronden zinvol is onderscheid te maken tussen beheerders van verschillende categorieën horeca- en slijtersbedrijven.

Uit het rapport blijkt dat er onvoldoende cijfers en onderzoeken zijn over ondermijning, criminaliteit en slecht levensgedrag om eventuele differentiatie in de verplichte bijschrijving mee te onderbouwen. De onderzoekers verwachten dat een onderscheid in regels voor verschillende sectoren en categorieën bedrijven geen problemen oplost, maar ze verplaatst.

Daarom suggereren zij een alternatief scenario en dat is het vervallen van de bijschrijfplicht alleen voor beheerders van slijtersbedrijven. Tijdens het onderzoek is dat het meest gesuggereerd als te overwegen mogelijkheid.

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek gaat staatssecretaris Paul Blokhuis bezien in hoeverre het schrappen van de verplichte bijschrijving van de beheerders van slijtersbedrijven juridisch onderbouwd kan worden. Een besluit hierover laat hij aan een volgend kabinet.

Bron: rijksoverheid.nl.

doelmatigheid-bijschrijven-dagleidinggevende-op-de-alcoholwet-vergunning.pdfdoelmatigheid-bijschrijven-dagleidinggevende-op-de-alcoholwet-vergunning.pdf (529 kB)

Bezoek www.stap.nl voor meer actuele informatie over alcoholbeleid in Nederland en Europa

STEUN STAP
STAP krijgt geen subsidie van de overheid. Daarom is STAP in haar werk bijna geheel afhankelijk van de opbrengst van diensten en van donaties en legaten. STAP is een ANBI instelling zodat u schenkingen van uw fiscaal inkomen kunt aftrekken. Een gift kunt u overmaken op giro NL 19 INGB 0000 291066 t.n.v. Stichting STAP te Utrecht.
Copyright © Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP

Mail-adres: info@stap.nl

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp