Alcohol Actueel nr 1
  5 februari 2020

STAP is een onafhankelijk kennisinstituut dat zich inzet voor effectief alcoholbeleid en voor publieke bewustwording van de gezondheidsrisico's van alcohol.

Veel media-aandacht voor de gezondheidsrisico’s van alcohol in Nederland; alcoholproducenten lijken nerveus te worden

23 januari 2020

De vanzelfsprekendheid van alcoholgebruik in Nederland staat volop ter discussie.
De afgelopen weken hebben de meeste tv-zenders veel aandacht besteed aan alcohol (Pauw, Jinek, 'Nationale Blaastest' e.a.). Aanleiding was o.a. de uitslag van een onderzoek van het Ministerie van VWS naar de slechte kennis van de Nederlanders over alcohol en gezondheid (dec. 2019) en de acties 'Dry January' en 'IkPas'.

In alle landelijke dagbladen kwamen de afgelopen weken mensen aan het woord die tijdelijk of helemaal zijn gestopt met alcoholgebruik. Zij gaven aan zonder alcohol meer energie te hebben, zich gezonder te voelen en beter te slapen. Aan 'IkPas', de Nederlandse variant van 'Dry January', doet dit jaar een recordaantal van meer dan 41.000 mensen mee.

Wordt de alcoholindustrie nerveus?
Als tegenhanger zijn er de afgelopen weken artikelen in de media verschenen met als strekking dat matig alcoholgebruik juist gezond is en dat een maand stoppen met alcoholgebruik zelfs onverstandig is. Als Nederlanders minder alcohol gaan gebruiken door o.a. de plannen van staatssecretaris Blokhuis en de successen van 'Dry January' en 'IkPas' is dat slecht nieuws voor de alcoholproducenten. Het is dan ook niet verrassend dat zij juist nu hun uiterste best doen om deze trend te keren.

Conferentie Wijn en Gezondheid
*Is het toeval dat juist deze week de wijnbranche het symposium Wijn & Gezondheid organiseert? Tijdens de conferentie (link) zullen drie hoogleraren, waarvan er twee stevige banden hebben met de alcoholindustrie en één spreekt over ‘Reputatiemanagement’, naar verwachting hun best doen om de stelling te verdedigen dat het matig drinken van wijn juist goed is voor je gezondheid en dat de wijnbranche zich beter moet profileren*.
*Is het toeval dat er deze week op de website van 'Esquire' ("De lifestyle website voor stijlvolle mannen") een artikel verschijnt met als kop: "Waarom het niet slim is om mee te doen aan Dry January" (link)?

Bron: www.stap.nl
*Het blijkt inderdaad dat deze verwachting is uitgekomen. Op de site van de Koninklijke(!) Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren wordt de loftrompet geblazen over de gezondheidswinst van één of twee glazen wijn per dag. Zie link
__________________________________________________________

Zelfs 1 glas alcohol schadelijk voor de ongeboren baby

2 februari 2020
In het verleden bestond er twijfel of af en toe glaasje alcohol drinken tijdens de zwangerschap kwaad kan voor het ongeboren kind. Om daadwerkelijk te weten te komen of incidenteel drinken tijdens de zwangerschap het embryo schaadt, analyseerden wetenschappers van de Universiteit van Bristol bestaande quasi-experimentele studies.

Wat bleek? Ze konden in de 23 onderzochte studies geen veilige ondergrens vaststellen. Ze vonden wel dat de consumptie van alcohol de cognitieve vaardigheden van een kind altijd beïnvloedt. Ook was er – zij het een iets zwakker – bewijs dat alcoholgebruik tot een lager geboortegewicht leidt.

Bron: L. Mamluk, T. Jones, S. Ijaz a.o. Evidence of detrimental effects of prenatal alcohol exposure on offspring birthweight and neurodevelopment from a systematic review of quasi-experimental studies. International Journal of Epidemiology, (2020) https://doi.org/10.1093/ije/dyz272

 

__________________________________________________________

Meerderheid influencers plaatst alcoholposts;
1 op de 5 zijn merksposts

22 januari 2020
Onderzoek heeft aangetoond dat jongeren veel alcoholgerelateerde berichten (ofwel alcoholposts) op sociale media plaatsen en dat het zien van deze berichten het drinken van alcohol stimuleert. Omdat influencers een sterke invloed op jongeren kunnen hebben, is het belangrijk om te weten of en hoe vaak ze over alcohol posten.
Alcoholmerken gebruiken mogelijk influencers om de regels te omzeilen die het reclame maken gericht op minderjarigen verbieden. Daarom wordt in dit onderzoek nagegaan of alcoholmerken zichtbaar zijn in de alcoholposts van influencers en of influencers de kijkers laten weten of zij werken voor alcoholmerken, bijvoorbeeld door dat aan te geven met #Ad.
Hiertoe werd de inhoud geanalyseerd van de Instagram-berichten van 178 bij jongeren populaire influencers. De resultaten:
• De meerderheid van de influencers (d.w.z. 63,5%) heeft onlangs berichten gepost over alcohol.
• De alcoholposts waren positief, toonden een sociale context en werden meestal gepost door leefstijl-influencers.
 
• Een behoorlijk aantal alcoholposts (19,5%) vertoonde duidelijk een alcoholmerk. Er werd slechts enkele malen aangegeven dat het om een advertentie ging en nog minder vaak was er een educatieve slogan bij de alcoholpost geplaatst.
• Berichten met sponsorvermeldingen leverden minder likes en reacties op dan berichten zonder dergelijke vermeldingen.
De onderzoekers tonen zich bezorgd, met name omdat veel minderjarigen worden blootgesteld aan alcoholposts van influencers, wat kan leiden tot een toename van het alcoholgebruik bij deze kwetsbare leeftijdsgroep. Een van hun adviezen is dat de wetgeving rond alcoholreclame moet worden aangepast, waarbij rekening wordt gehouden met de context van sociale netwerksites.

Bron: Hanneke Hendriks, Danii Wilmsen, Wim van Dalen and Winifred A. Gebhardt. Picture Me Drinking: Alcohol-Related Posts by Instagram Influencers Popular Among Adolescents and Young Adults. Front. Psychol., (2020)  https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.02991/full


_____________________________________________________________

Putten stopt met gedogen drankketen

28 januari 2020
Tien jaar geleden besloot de gemeente Putten drankketen nog één decennium te gedogen. Die periode is nu voorbij. Drankketen zijn illegaal en daarom gaat de gemeente er streng tegen optreden.
Putten gaat boa's en de politie vaker door het buitengebied laten rijden om te inventariseren waar de keten zijn. Want ze moeten allemaal dicht. Wie een keet openhoudt, riskeert een dwangsom. Hoe hoog die zal zijn, kan de gemeente nog niet zeggen.

Wethouder 't Jong liet eerder weten dat het ketenbeleid met gedoogconstructie wat hem betreft succesvol is geweest omdat er van de twintig keten uit 2009 nu nog vier over zijn. Enkele jongeren uit Putten moeten lachen als ze die redenatie horen en denken daar heel anders over. "Er zijn meer en meer keten bijgekomen. Zeker nu je pas op je 18e mag beginnen met drinken, bezoeken steeds meer jongeren een keet."

Bron: omroepgelderland.nl.
_______________________________________________________________

 
Vragen van Kamerfracties over wijzigingsvoorstel Drank- en Horecawet
2 januari 2020
De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, belast met het voorbereidend onderzoek naar het wijzigingsvoorstel Drank- en Horecawet van staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS), heeft de vragen van zeven Kamerfracties gebundeld in een zogenaamd verslag.
Er zijn vragen over het nieuwe verbod op prijsacties met meer dan 25% korting, met name de effectiviteit van die bepaling. De Kamerfracties willen ook extra toelichting op de voorgestelde nieuwe regels voor bestellen van alcohol op afstand. Ook zijn er vragen over de nieuwe uitzondering op de strafbaarstelling die gaat gelden voor minderjarige testkopers die bij het toezicht worden ingezet. Sommige fracties willen weten waarom in de wet niet is opgenomen dat die uitzondering ook geldt voor testkopers in het kader van nalevingsonderzoek.
Drie fracties (VVD, ChristenUnie, SGP) stellen vragen over het schrappen van de minimumvloeroppervlakte van 35 m2 voor horecalokaliteiten. Waarom is dat geen onderdeel van de wet gebleven?
Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP juicht het toe dat verschillende fracties vraagtekens zetten bij het schrappen van de inrichtingseisen, meer in het bijzonder van de minimumvloeroppervlakte-eis voor horecalokaliteiten. Dat is immers één van de twee hoofdbezwaren van STAP tegen dit wetsvoorstel.
Het bezwaar van STAP tegen het opheffen van het toegangsverbod tot slijterijen door minderjarigen zonder begeleiding is naar voren gebracht door de SP-fractie.
STAP kan zich goed vinden in de opmerkingen van resp. de ChristenUnie en de SGP-fractie over Holland Heineken House en de noodzakelijkheid van een Reclamebesluit op grond van de Drank- en Horecawet.
De volgende stap in het wetgevingsproces zal zijn de beantwoording van de regering van de in het verslag opgenomen vragen en opmerkingen. Normaliter zal dit één of enkele maanden vergen. Daarna zal de Tweede Kamer besluiten of het wetsvoorstel geagendeerd wordt voor plenaire mondelinge behandeling.

Bron: www.stap.nl
______________________________________________________________
Bezoek www.stap.nl voor meer actuele informatie over alcoholbeleid in Nederland en Europa
Copyright © 2020 STAP. Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid, All rights reserved.
You are receiving this email because you opted in via our website.

Our mailing address is:
STAP. Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid
Goeman Borgesiuslaan 77
Utrecht, Ut 3515 ET
Netherlands

Add us to your address book


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp