Alcohol Actueel nr 16

6 mei
2021
 

 

STAP is een onafhankelijk kennisinstituut dat zich inzet voor effectief alcoholbeleid en voor publieke bewustwording van de gezondheidsrisico's van alcohol.

Alcoholreclame vaak aantrekkelijk voor minderjarige jongeren

23 april 2021

Meer dan de helft van de onderzochte jongeren van 11 tot 17 jaar reageert positief op audiovisuele commercials van Fosters Radler-bier en Smirnoff-wodkamerken (respectievelijk 53% en 52%) en een derde (34%) reageert positief op een commercial van het whiskymerk Haig Club.

Dat blijkt uit onderzoek van het Institute of Alcohol Studies (IAS), gepubliceerd in het tijdschrift Alcohol and Alcoholism. De drie reclame-uitingen waren niet in strijd met de Britse alcoholreclamecode.Onder de ongeveer 1.500 minderjarige adolescenten die nog nooit alcohol hadden gedronken, werd het hebben van een positieve reactie op elk van de advertenties geassocieerd met ongeveer anderhalf keer grotere kans om het jaar daarop vatbaar te zijn om te gaan drinken.

Onder de ongeveer 900 huidige drinkers werden positieve reacties op twee van de drie advertenties geassocieerd met ongeveer 1,4 keer grotere kans om een riskante drinker te zijn.

De onderzoeksresultaten hebben de IAS ertoe gebracht Britse beleidsmakers op te roepen strengere wetgeving inzake alcoholreclame te overwegen.

S. Boniface, N. Critchlow, K. Severi, A. M. MacKintosh, L. Hooper, C. Thomas & J. Vohra. Underage Adolescents’ Reactions to Adverts for Beer and Spirit Brands and Associations with Higher Risk Drinking and Susceptibility to Drink: A Cross-Sectional Study in the UK. Alcohol and Alcoholism (2021), agab018, https://doi.org/10.1093/alcalc/agab018

Bronnen: herefordtimes.com en academic.oup.com.

 

Inzet testkopers bij handhaving geen ontoelaatbare uitlokking

22 april 2021

Inzet testkopers bij handhaving geen ontoelaatbare uitlokkingDe rechter oordeelt dat de inzet van twee testkopers door de gemeente Waalwijk toelaatbaar is. De testkopers hadden in de kantine van de plaatselijke voetbalclub alcoholhoudende drank kunnen bestellen. De club kreeg daarom een bestuurlijke boete opgelegd wegens overtreding van de Drank- en Horecawet.

De twee testkopers – allebei jonger dan 18 jaar – zijn gezamenlijk naar de bar gegaan en zijn naast elkaar blijven staan. Een van de testkopers heeft twee glazen alcohol besteld. In reactie op de vraag naar zijn leeftijd heeft hij zijn ID-kaart laten zien, maar daar is door de barmedewerker niet goed naar gekeken. De barmedewerker heeft niet vastgesteld of het tweede glas alcohol al dan niet bestemd was voor de andere testkoper en of die al 18 jaar was.


De burgemeester van Waalwijk stelt dat het inzetten van testkopers niet zonder meer ontoelaatbare uitlokking is. Daarvan zou slechts sprake zijn als de testkoper de barmedewerker zou hebben aangezet tot andere handelingen dan hij als barman al van plan was te verrichten. Daarvan is volgens de burgemeester niet gebleken. De burgemeester vindt het acceptabel dat door middel van de toegepaste werkwijze wordt onderzocht of de voetbalclub volgens de Drank- en Horecawet handelt.

De rechter is van oordeel dat de voetbalclub artikel 20 van de Drank- en Horecawet heeft overtreden. De barmedewerker heeft namelijk alcohol verstrekt aan beide testkopers, terwijl niet was vastgesteld dat zij al 18 jaar waren. Wellicht dat de barmedewerker heeft getracht de leeftijd van één van hen vast te stellen, maar in dat geval heeft hij dat niet op een juiste manier gedaan. Bovendien heeft hij de leeftijd van de tweede testkoper in het geheel niet gecontroleerd. Niet is gebleken dat de testkoper de barmedewerker heeft gebracht tot andere handelingen dan die hij uit hoofde van zijn functie als barmedewerker al van plan was te verrichten.

De rechter oordeelt dat het beroep van de voetbalclub tegen de boete ongegrond is.

Bron: rechtspraak.nl.

VVD-er Aartsen neemt verdediging wetsvoorstel Ziengs over

22 april 2021

Vandaag heeft het VVD-Kamerlid Thierry Aartsen laten weten dat hij gelet op het vertrek van Erik Ziengs uit de Kamer de verdediging van diens Wet regulering mengformules op zich neemt.

De Wet regulering mengformules wijzigt de Drank- en Horecawet/Alcoholwet en enkele andere wetten in verband met verruiming van de mogelijkheid tot het inzetten van mengformules, ofwel tot het mogelijk maken van blurring met alcoholhoudende dranken.


bron: ‘Koninklijke Horeca Nederland/KHN’

In dat initiatiefwetsvoorstel wordt mogelijk gemaakt dat horecaexploitanten en slijters aan de gemeente vragen of hun vergunning kan worden verruimd, zodat zij ook 'nevenactiviteiten' kunnen verrichten. Een nevenactiviteit voor een horecabedrijf kan zijn de verkoop van schilderijen die aan de wanden van de horecalokaliteit hangen, van serviesgoed of van de huiswijnen. Nevenactiviteiten van slijterijen kunnen zijn nootjes- en kaasverkoop en het houden van whiskyproeverijen in de zaak.

In de Drank- en Horecawet/Alcoholwet worden verder twee nieuwe categorieën alcoholverstrekkers geïntroduceerd: het gemengd kleinhandelsbedrijf en het gemengd ambachtsbedrijf. Het gaat dan om winkeliers en dienstverleners die - ook met een gemeentelijke vergunning – als nevenactiviteit zwak-alcoholhoudende dranken mogen verkopen en schenken. Denk aan kleding- en boekenwinkels, kappers, barbiers, massagesalons, fietsherstellers, wasserettes, hakkenbars etc. Supermarkten kunnen dan proeverijen in de winkel organiseren.

De brief van Aartsen waarin hij meldt de verdediging van de Wet regulering mengformules op zich te nemen staat inmiddels op de agenda van het procedure-overleg van 12 mei a.s. van de Vaste commissie VWS van de Tweede Kamer.

Bronnen: tweedekamer.nl en tweedekamer.nl.

Vandaag start WHO Europa de SAFER-actie

15 april 2021

Vandaag lanceerde WHO Europa haar nieuwe rapport 'Making the WHO European Region SAFER; developments in alcohol control policies, 2010–2019'.

Het rapport bevat nieuwe cijfers over de alcoholgerelateerde schade en het alcoholbeleid in de 51 Europese WHO-lidstaten .

Het rapport constateert dat in de Europese Regio van de WHO het gemiddelde hoofdelijke alcoholgebruik per volwassene is gedaald, maar dat die daling met name heeft plaatsgevonden in een beperkt aantal landen, voornamelijk in Oost-Europa. In West-Europa, inclusief de Europese Unie, is niet of nauwelijks vooruitgang geboekt, op een enkel land na.

Alcohol is een psychoactieve en verslavende stof die kankerverwekkend is voor de mens. Het gebruik veroorzaakt meer dan 200 ziekten en aandoeningen en leidt, alleen al in Europa, tot bijna 1 miljoen doden per jaar - ongeveer 2.500 doden per dag.

"Alcohol is geen gewoon product en mag niet als zodanig worden behandeld. Het treft de meest kwetsbaren", aldus dr. Nino Berdzuli, directeur van de afdeling landelijke gezondheidsprogramma's bij WHO Europa. "De schade als gevolg van alcohol is groter voor drinkers en hun gezinnen met een laag inkomen dan voor degenen met een hoger inkomen, en dit vergroot alleen maar de bestaande gezondheidsverschillen. Alcoholgebruik en de lasten die dat gebruik met zich brengt behoren tot de grootste gezondheids- en maatschappelijke uitdagingen van WHO Europa."

Het verschijnen van het nieuwe rapport markeert de start van de SAFER-actie van WHO Europa. Doel daarvan is om de lidstaten van de WHO te ondersteunen bij het implementeren van beleidsmaatregelen op de volgende 5 actiegebieden:

1. het steviger beperken van de beschikbaarheid van alcohol;
2. het bevorderen en handhaven van maatregelen tegen rijden onder invloed;
3. het vergemakkelijken van de toegang tot screening, kortdurende interventies en behandeling;
4. het verbieden of aanzienlijk beperken van de reclame, sponsoring en promotie van alcohol;
5. het verhogen van alcoholprijzen door middel van accijnzen en prijsbeleid.Bron: euro.who.int.

Twentse jeugd drinkt sinds coronacrisis weer meer

14 april 2021

Twentse jeugd drinkt sinds coronacrisis weer meerHet alcoholgebruik van Twentse jongeren is in het coronajaar flink toegenomen. Dat blijkt uit de extra Gezondheidsmonitor Jeugd die de GGD Twente in het najaar van 2020 uitvoerde.

Ruim 5.300 jongeren uit klassen 2 en 4 van het reguliere voortgezet onderwijs in Twente vulden een vragenlijst in via school. De resultaten zijn vergeleken met het onderzoek in 2019, om de gevolgen van de coronacrisis op jongeren in beeld te brengen.

Na een jarenlange dalende trend stijgt het percentage jongeren dat ooit alcohol heeft gedronken weer snel. Ook zijn zij weer eerder alcohol gaan drinken. Waar in 2019 38% van de jongeren uit klas 2 wel eens alcohol had gedronken is het percentage in 2020 gestegen naar 52%. Het aantal meisjes dat aan bingedrinken doet - minstens vier glazen alcohol op één avond - steeg tot bijna een derde. In 2019 was dat nog een kwart. De stijging in alcoholconsumptie lag op het Twentse platteland hoger dan in het stedelijk gebied.

Er werd vóór corona in Twente al veel door jongeren in de thuissituatie gedronken. Uit de Gezondheidsmonitor 2019 bleek al dat meer dan 50% van de jongeren die alcohol drinkt, het thuis of bij anderen thuis drinkt. Ook keurt 41% van de ouders het alcohol drinken goed. "De overheid heeft altijd stevig ingezet op het inperken van drankverkoop aan minderjarigen in sportkantines, horeca en detailhandel. Nu is het tijd dat Twentse ouders thuis goede afspraken gaan maken", aldus de epidemioloog van de GGD. "Jongeren die duidelijke regels hebben gemaakt met hun ouders, drinken minder vaak."

Bronnen: ggdtwente.nl, rtvoost.nl en rtvoost.nl.

Bezoek www.stap.nl voor meer actuele informatie over alcoholbeleid in Nederland en Europa

STEUN STAP
STAP krijgt geen subsidie van de overheid. Daarom is STAP in haar werk bijna geheel afhankelijk van de opbrengst van diensten en van donaties en legaten. STAP is een ANBI instelling zodat u schenkingen van uw fiscaal inkomen kunt aftrekken. Een gift kunt u overmaken op giro NL 19 INGB 0000 291066 t.n.v. Stichting STAP te Utrecht.
Copyright © Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP

Mail-adres: info@stap.nl

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp