Alcohol Actueel nr 12
 5 januari 2021

STAP is een onafhankelijk kennisinstituut dat zich inzet voor effectief alcoholbeleid en voor publieke bewustwording van de gezondheidsrisico's van alcohol.

Halsema: laat horeca door crisis niet in verkeerde handen komen
30 december 2020
 
Speciale 'ondermijningsteams' van de gemeente Amsterdam moeten voorkomen dat noodlijdende horecazaken in verkeerde handen vallen. Door de coronacrisis kunnen malafide investeerders de overhand krijgen, zegt burgemeester Femke Halsema.


 
De Amsterdamse burgemeester houdt er rekening mee dat veel cafés en restaurants het de komende tijd niet redden, ondanks de steunmaatregelen. Daardoor belanden ze noodgedwongen in de verkoop. Halsema: "Een bijkomend risico is ondermijning en zwart geld. Anders gezegd: we willen uiteraard de solide ondernemingen behouden en niet dat foute investeerders de zaken in nood overnemen."

Uit onderzoek van voor de crisis zou al blijken dat er vaak crimineel geld in het spel is. Halsema zegt daarnaast andere maatregelen te nemen, zoals het vergunningplichtig maken van hotels. "Om de mensen die er achter zitten te kunnen onderzoeken."

Bron: https://www.rtlnieuws.nl/economie/artikel/5206008/amsterdam-horeca-criminaliteit-investeerders-crisis-corona-halsema
 
 
Eerste Kamer stemt in met wijziging Drank- en Horecawet
15 december 2020

De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met de wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet. Het gaat om het wetsvoorstel van staatssecretaris Paul Blokhuis, dat door de Tweede Kamer 1 december jl. op enkele punten werd aangepast.
 
De Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Eerste Kamer had vorige week al besloten dat er geen vragen meer waren voor de staatssecretaris. Vandaag is het wetsvoorstel als hamerstuk afgedaan. De staatssecretaris was daarbij niet aanwezig.

Commentaar STAP: "Het is opmerkelijk hoe weinig publiciteit er is geweest rondom de aanpassing van de Drank- en Horecawet, die na inwerkingtreding Alcoholwet zal heten. En dat terwijl er enkele belangrijke wijzigingen zijn ingevoerd (zoals voor de detailhandel een verbod op prijskortingsacties boven de 25% van de reguliere prijs), enkele voorgestelde wijzigingen door de Tweede Kamer weggestemd zijn (zoals het afschaffen van bepaalde inrichtingseisen) en bepaalde zeer actuele ontwikkelingen  (zoals de toegenomen alcoholreclame via sociale media) niet in de nieuwe wet zijn meegenomen”. 

Bron: Eerste Kamer der Staten-Generaal - Wijziging Drank- en Horecawet (35.337)
 
 
Willekeur gemeenten bij alcoholverkoop door horeca tijdens lockdown
13 december 2020
 
Uit onderzoek van Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) naar de wijze waarop gemeenten tijdens de lockdown omgaan met horecazaken die alcohol verkopen bij to go en bezorging, blijkt dat er geen touw aan vast te knopen is. In de ene gemeente mag alles en is er geen handhaving, in de andere gemeente mag niets en wordt streng gecontroleerd.
 
SVH kreeg van 138 gemeenten antwoord op de vraag wat horecazaken wel en niet mogen tijdens de lockdown. Een groot aantal gemeenten is ruimhartig en gedoogt verkoop van alcohol en andere retail. Maar bijna de helft van de gemeenten past strikt de letter van de Drank- en Horecawet toe: geen verkoop van alcohol voor to go of bezorging. En in veel gevallen zelfs geen verkoop van bereide etenswaren omdat dit niet in de exploitatievergunning staat. Deze vorm van willekeur zorgt bij veel ondernemers terecht voor boosheid.

44% van de gemeenten staat tijdens de lockdown toe dat horecabedrijven alcoholhoudende dranken verkopen voor consumptie elders. Dan wel in combinatie met de verkoop van bereide etenswaren. Dat kan zijn voor to go of voor bezorging aan huis. In 10% van de gemeenten geldt dat alcoholverkoop voor bezorgen alleen is toegestaan voor die bedrijven die normaliter al een vergunning hebben om te mogen bezorgen. Daar is verkoop voor to go in de regel niet toegestaan. Tegelijkertijd zien we in veel plaatsen dat er juist wel ‘restaurantwinkeltjes’ worden gedoogd, zodat ondernemers van voorraden af kunnen komen. Maar dan gaat het uitsluitend om het verkopen van gesloten verpakkingen.”

Op de vraag hoe de handhaving is geregeld, geeft ruim 33% van de ondervraagde gemeenten aan hier niet op te handhaven. Ook al is bekend dat het gebeurt, dan accepteren deze gemeenten dit, zolang de regel van verkoop na 20:00 uur niet wordt overtreden. Het is dan een coulanceregeling om het ondernemers niet nog moeilijker te maken.

Wat verder naar voren is gekomen uit het onderzoek, is dat ook verkoop van sterke drank wordt gedoogd. In ongeveer 30% van de gemeenten waar alcoholverkoop tijdens de lockdown wordt gedoogd, wordt verkoop van sterke drank voor to go en bezorgen toegestaan. 70% wil dit in geen geval en ziet erop toe dat dit niet gebeurt.
 
Bron: https://svh.nl/Nieuws/Willekeur-gemeenten-bij-alcoholverkoop-door-horeca-tijdens-lockdown/
 
VWS start 'Dranquilo'-campagne
11 december 2020
 
Voor het eerst sinds de jaren ’90 gaat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport weer een alcoholcampagne voeren. Nu niet 'DRANK maakt meer kapot dan je lief is', maar 'dranquilo'. Dranquilo is een samenvoeging van drank en het Spaanse woord 'tranquilo', wat 'kalm aan' betekent. Als je – korter of langer - geen alcohol drinkt, kun je dat aangeven door te zeggen: 'Ik ben dranquilo' of 'Vanavond doe ik lekker dranquilo'.
 
Volgens staatssecretaris Paul Blokhuis is de campagne niet bedoeld om met het vingertje te wijzen, maar wel om mensen bewuster te maken. In het Nationaal Preventieakkoord is immers afgesproken dat het bewustzijn van het gebruik, alsmede de kennis van de effecten van alcohol omhoog moeten en dat het percentage overmatige en zware drinkers juist moet worden verlaagd.

Dranquilo gaat meerdere jaren duren en begint in de aanloop naar 'Dry January/Ik Pas', de campagne om een maand geen alcohol te drinken. Er worden online video's gepost op sociale media, er komen posters op billboards en vanaf februari zijn er ook reclamespotjes op televisie.Wim van Dalen, directeur van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP, is kritisch over de campagne. "Het persbericht van VWS stelt dat de partijen die deelnemen aan het Preventieakkoord bij de ontwikkeling van de campagne betrokken zijn. Dat klopt. Maar dat wil niet zeggen dat ze er ook allemaal blij mee waren. Zo heeft STAP nadrukkelijk naar voren gebracht dat de campagne er te veel van uitgaat dat het gebruik van alcohol normaal geaccepteerd gedrag is. Wie even niet drinkt en 'dranquilo' roept wordt weggezet als afwijkend van het normale."

Van Dalen: "De campagne laat niet de voordelen zien van minder of niet drinken. VWS had beter kunnen investeren in kennisoverdracht over alcohol en gezondheid. Juist daar schort het aan bij veel mensen. In de nieuwe campagne wordt bovendien duidelijk alcoholvrij bier gepromoot, terwijl de promotie van alcoholvrij bier voor jongeren een stimulerend effect kan hebben om juist alcoholhoudend bier te gaan drinken."

Bron eerste 3 alinea's: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2020/12/10/dranquilo-campagne-doorbreek-je-drinkgewoontes
 

 

Alcoholintoxicaties bij minderjarigen op Spoedeisende Hulp gestabiliseerd
9 december 2020
 
VeiligheidNL heeft analyses gedaan van het aantal behandelingen in 2019 bij de Spoedeisende Hulp (SEH) van ziekenhuizen waarbij sprake was van alcoholintoxicaties ('comadrinken').
 
In 2019 zijn 6.500 personen op een SEH behandeld voor een alcoholintoxicatie en van hen was een vijfde (1.400) jonger dan 18 jaar. De kans om met een alcoholintoxicatie bij een SEH terecht te komen is voor de leeftijdsgroep 12-17-jarigen 115 per 100.000 personen. De trend de afgelopen tien jaar is stabiel.

Eenzelfde trend kwam naar voren uit onlangs door de Stichting Jeugd en Alcohol gepubliceerde cijfers. Ook daaruit bleek, dat het aantal adolescenten dat in één van de 12 deelnemende ziekenhuizen moest worden opgenomen als gevolg van een alcoholintoxicatie stabiel bleef tussen 2007 en 2019. Wel steeg de gemiddelde leeftijd op het moment van aanmelding van 14,97 naar 15,69 jaar.Volgens VeiligheidNL is bij de 25-54-jarigen wel sprake van een significante toename in deze periode, namelijk van 80%, tot een aantal van 2.900 behandelingen in 2019. Ook het aantal behandelingen van 55-plussers is gestegen, maar niet significant, tot 700 gevallen in 2019.

Alcoholintoxicaties zijn naar schatting verantwoordelijk voor ruim € 26 miljoen aan medische en verzuimkosten.
 
Bron: https://www.veiligheid.nl/organisatie/publicaties/rapport-alcoholvergiftigingen-en-ongevallen-met-alcohol-2019
 
 
Bezoek www.stap.nl voor meer actuele informatie over alcoholbeleid in Nederland en Europa

STEUN STAP
STAP krijgt geen subsidie van de overheid. Daarom is STAP in haar werk bijna geheel afhankelijk van de opbrengst van diensten en van donaties en legaten. STAP is een ANBI instelling zodat u schenkingen van uw fiscaal inkomen kunt aftrekken. Een gift kunt u overmaken op giro NL 19 INGB 0000 291066 t.n.v. Stichting STAP te Utrecht.
Copyright © Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP

Mail-adres: info@stap.nl

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp