Alcohol Actueel nr 10
 3 november 2020

STAP is een onafhankelijk kennisinstituut dat zich inzet voor effectief alcoholbeleid en voor publieke bewustwording van de gezondheidsrisico's van alcohol.

Start landelijke Alcohol-actieweek ‘Zien drinken doet drinken’


2 november 2020

Start landelijke Alcohol-actieweek ‘Zien drinken doet drinken’ De Alliantie Alcoholbeleid Nederland (AAN) voert vanaf vandaag de campagne ‘Zien drinken doet drinken’. De campagne, die is ontwikkeld met steun van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, richt zich op ouders met opgroeiende kinderen.

Het doel is dat zij, maar ook andere volwassenen, zich ervan bewust worden dat alcoholgebruik waar kinderen en jongeren bij zijn, niet verstandig is. In het hele land sluiten GGD’en, instellingen voor verslavingszorg en gemeenten zich in deze Alcohol-actieweek bij de campagne aan.

Om de boodschap ‘Zien drinken doet drinken’ onder de aandacht te brengen zijn filmpjes voor de sociale media gemaakt, naast flyers, posters en enkele gadgets. Alle campagnematerialen zijn te vinden op de website www.ziendrinkendoetdrinken.nl.

Ondanks de beperkingen van Covid-19 proberen GGD‘en en de preventieafdelingen van verslavingszorginstellingen zoveel mogelijk ouders online te bereiken. Zo worden er naast het lokaal verspreiden van campagnemateriaal, informatieavonden voor ouders georganiseerd, veelal in samenwerking met de theatergroep Helder Theater. Op de campagnewebsite is te zien welke activiteiten er in de regio worden uitgevoerd

.persbericht-start.pdfpersbericht-start.pdf (473 kB)         

                                                                                                                                      

 

Alcoholgebruik belangrijkste risicofactor ziektelast bij 25-49 jarigen


17 oktober 2020

Vandaag publiceerde het gerenommeerde tijdschrift The Lancet een artikel over de ziektelast als gevolg van 87 risicofactoren in 204 landen en gebieden. Het gaat om een analyse van de data uit de Global Burden of Diseases, Injuries and Risk Factors Study uit 2019. De studie werd gefinancierd door de Bill en Melinda Gates Foundation.

Uit de nieuwe studie blijkt dat alcoholgebruik in 2019, net als 30 jaar eerder, de belangrijkste risicofactor was voor ziektelast bij mensen tussen 25 en 49 jaar. 6,3% van de DALY's (Disability Adjusted Life Years) is eraan toe te schrijven.

Bij 10-24 jarigen staat alcoholgebruik op de tweede plaats, bij 50-74 jaar op plaats 7. Bij personen ouder dan 75 is alcoholgebruik géén top 10 risicofactor meer voor ziektelast.

In 2019 was alcoholgebruik verantwoordelijk voor 2,44 miljoen doden.

GBD 2019 Risk Factors Collaborators. Global burden of 87 risk factors in 204 countries and territories, 1990–2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. The Lancet 396 (2020), October 17, 1223–1249.

Bron: thelancet.com.

Alcoholgebruik belangrijkste risicofactor ziektelast bij 25-49 jarigen


                                                          

Brouwers lanceren Reclamecode Alcoholvrij en -Arm Bier
STAP: reclame voor alcoholvrije dranken kan drempel naar alcoholgebruik bij jongeren verlagen


16 oktober 2020

Gisteren is de Reclamecode voor Alcoholvrij en -Arm Bier (RvAAB) in werking getreden. In de code is o.a. vastgelegd dat reclame voor alcoholvrij en -arm bier niet gericht mag worden op jongeren onder de 18 jaar en dat reclame voor alcoholarm bier niet gericht mag worden op zwangere vrouwen en op actieve verkeersdeelname.

De code is van toepassing op Nederlandse reclame voor alle bieren met een alcoholpercentage van maximaal 0,5% en geldt voor alle organisaties die hiervoor reclame maken, zoals bierbrouwers, supermarkten en horecagelegenheden. Te denken valt bijvoorbeeld aan reclame zoals commercials op radio en tv, maar ook social media posts, bieretiketten en reclamefolders.

De code is bekrachtigd door de Stichting Reclame Code. De Nederlandse Brouwers en STIVA (Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie) wijzen erop dat het opstellen van de nieuwe reclamecode een van de afspraken is die zij maakten in het kader van het Nationaal Preventieakkoord.


Bron: NOS 2017

Wim van Dalen, directeur van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP, is erg kritisch over de nieuwe reclamecode. "Mijn probleem is dat het promoten van alcoholvrij bier door veel mensen als iets positief wordt gezien, maar ondertussen gaat de merknaam - die gebruikt wordt voor zowel alcoholvrij als alcoholhoudend bier - tussen ieders oren zitten." Van Dalen vindt ook dat de brouwers en de STIVA hadden moeten wachten op de resultaten van onderzoeken naar de vraag of alcoholvrij bier bij jongeren de drempel verlaagt om alcoholhoudend bier te drinken. Van Dalen: "Het Trimbos-instituut adviseerde eerder onderzoek af te wachten om te bezien of alcoholvrij bier inderdaad drempelverlagend werkt. VWS nam dat advies helaas niet over en daarom suggereren de Nederlandse Brouwers m.i. ten onrechte dat de nieuwe reclamecode deel uitmaakt van het Nationaal Preventieakkoord."

Van Dalen heeft al met al niet zoveel vertrouwen in het effect van deze nieuwe reclamecode. "Zelfregulering is een bewezen ineffectief instrument om jongeren te beschermen."

Bron eerste 3 alinea's: nederlandsebrouwers.nl.

commentaar-stap-op-reclamecode-voor-alcoholvrij-bier.pdfcommentaar-stap-op-reclamecode-voor-alcoholvrij-bier.pdf (453 kB)

                                                      

Wetgevingsoverleg over Drank- en Horecawet op 16 november 2020


15 oktober 2020

De Commissie VWS van de Tweede Kamer heeft op verzoek van het Kamerlid Carla Dik-Faber besloten de plenaire behandeling van het Wetsvoorstel tot wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet om te zetten in een wetgevingsoverleg. Het wetgevingsoverleg is gepland op maandag 16 november 2020 van 16.30 tot 23.00 uur.

In wetgevingsoverleggen wordt in de regel met de betreffende bewindspersoon (soms vergezeld van enkele ambtenaren) vooral gesproken over de afzonderlijke artikelen en beweegredenen van het wetsvoorstel. Ze worden gehouden als een wetsvoorstel een nogal technisch karakter heeft, met veel artikelen en te verwachten amendementen. Ieder lid van de Kamer mag er het woord voeren en moties indienen. Deze overleggen zijn altijd openbaar. Een wetgevingsoverleg kent - anders dan plenaire vergaderingen - geen maximumspreektijden.

Van een wetgevingsoverleg wordt een woordelijk (stenografisch) verslag gemaakt. Over de tijdens het overleg ingediende moties en amendementen en over de wet wordt in de plenaire vergadering gestemd nadat het verslag is verschenen.

besluitenlijst-14-oktober-2020.pdfbesluitenlijst-14-oktober-2020.pdf (346 kB)

                                                      
                                                          

Alcoholgebruik en roken verhogen het risico op uitgezaaide kanker zonder bron

6 oktober 2020

In Nederland krijgen jaarlijks zo’n 1.300 patiënten (2018) de diagnose 'primaire tumor onbekend'. Deze diagnose staat ook bekend als CUP (carcinoma of unknown primary). Bij CUP is er sprake is van een uitgezaaide kanker, zonder dat de bron (de primaire tumor) bekend is of gevonden kan worden ten tijde van het leven van de patiënt.

Ondanks het veelvuldige voorkomen en de sombere prognose van CUP, is onderzoek naar de etiologie ervan schaars. Een recent artikel in het International Journal of Cancer geeft de resultaten van een nieuwe Nederlandse studie van de Universiteit van Maastricht naar alcoholgebruik, roken en CUP-risico's.

De onderzoekers gebruikten gegevens van de Nederlandse Cohortstudie, een cohort met 120.852 deelnemers in de leeftijd van 55-69 jaar, die bij aanvang een zelf ingevulde vragenlijst over risicofactoren voor kanker hebben ingevuld. De follow-up van kanker is tot stand gekomen door een recordkoppeling met de Nederlandse Kankerregistratie en de Nederlandse Pathologie Registratie.Bron: www.stap.nl

Na 20,3 jaar follow-up waren 963 CUP-gevallen en 4.288 subcohortleden beschikbaar voor case-cohortanalyses. Over het algemeen nam het CUP-risico toe bij hogere alcoholinname. De associatie was met name te zien bij deelnemers die 30 gram ethanol (= 3 Nederlandse standaardglazen) per dag of meer dronken. Huidige rokers hadden ook een verhoogd CUP-risico vergeleken met niet-rokers. Hoe meer sigaretten, of hoe langer een deelnemer rookte, hoe hoger het CUP-risico was. Deelnemers die zowel veel dronken als vaak rookten hadden het hoogste risico op CUP.

K.E.P.E. Hermans, P.A. van den Brandt, C. Loef, R.L.H. Jansen, L.J. Schouten. Alcohol consumption, cigarette smoking and Cancer of Unknown Primary (CUP) risk: results from the Netherlands Cohort Study. International Journal of Cancer (2020) 06 October https://doi.org/10.1002/ijc.33328

Bronnen: wiley.com en zeldzamekankers.nl.

                                                                               

Bezoek www.stap.nl voor meer actuele informatie over alcoholbeleid in Nederland en Europa

STEUN STAP
STAP krijgt geen subsidie van de overheid. Daarom is STAP in haar werk bijna geheel afhankelijk van de opbrengst van diensten en van donaties en legaten. STAP is een ANBI instelling zodat u schenkingen van uw fiscaal inkomen kunt aftrekken. Een gift kunt u overmaken op giro NL 19 INGB 0000 291066 t.n.v. Stichting STAP te Utrecht.
Copyright © Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP

Mail-adres: info@stap.nl

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp