NL EN
Steun het werk van STAP!

Slijters wijzen Alcohol en Jongerenfonds af

6 november 2007

De Koninklijke SlijtersUnie, de brancheorganisatie voor zelfstandige slijters, heeft fel uitgehaald naar het door het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en de Stichting Verantwoord Alcoholgebruik (Stiva) gepresenteerde plan voor een extra accijnsheffing van een procent op alcoholhoudende dranken. ‘Afschuiven van verantwoordelijkheid’, zo typeert Miranda Korendijk, voorzitter van de SlijtersUnie, de plannen. ‘Supermarkten en horeca hebben jaren lang meegewerkt aan vergroting van de verkrijgbaarheid van alcohol. Nu ze hierop afgerekend gaan worden komen ze met een Jongeren Fonds dat de problemen zou moeten gaan oplossen. In plaats van dat ze zelf de rekening hiervoor oppakken verleggen ze de pijn naar de consument, door een accijnsverhoging voor te stellen om daarmee de kas van het fonds te vullen.’ De reactie van Korendijk loopt vooruit op de behandeling in de ministerraad aanstaande vrijdag van de zogenoemde ‘Alcoholbrief’. Daarin wordt een pakket maatregelen voorgesteld om onder meer het drankmisbruik onder jeugdigen tegen te gaan. De SlijtersUnie is voorstander van het terugdringen van de verkrijgbaarheid van alcohol. Zij steunt de plannen van minister Klink om liquorettes en mix-drankjes zoals breezers uit de supermarkt te halen en een vergunningstelsel in te voeren voor alle winkeliers die alcohol verkopen. ‘Winkeliers lopen dan het risico dat ze hun vergunning kwijt raken indien ze toch verkopen aan jeugd onder zestien jaar. Dat is veel meer vrijblijvend dan nu het geval is; winkeliers betalen nu vaak een boete en daarmee is de kous af.’

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Miranda Korendijk, telefoonnummer: 06-23344070. Algemene informatie over de Koninklijke SlijtersUnie kunt u vinden op de website www.slijtersunie.nl

Persberichten

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl