NL EN
Steun het werk van STAP!

Alcoholconsumptie per hoofd van de bevolking in 2013 gedaald

3 augustus 2014

In 2012 werd in Nederland 7,5 liter pure alcohol per hoofd van de bevolking gedronken. In 2013 is de hoofdelijke consumptie gedaald naar 7,1 liter. Dat blijkt uit analyse van recente cijfers van de Nederlandse Brouwers, het Productschap Wijn en de SlijtersUnie.

Kijken we naar alle dranksoorten afzonderlijk dan zien we dat de daling zich zowel voordeed bij bier (min 3,7%), als bij wijn (min 5,9%), als bij gedistilleerde dranken (min 4,7%).

alcoholconsumptiegrafiek-1960-2013_1.pdfalcoholconsumptiegrafiek-1960-2013_1.pdf (44,4 kB)

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl