NL EN
Steun het werk van STAP!

Gemeentelijk beleid

Kennis van effectief lokaal alcoholbeleid en ervaring met het uitvoeren hiervan is van groot belang. STAP geeft adviezen en voert onderzoek uit voor gemeenten in het kader van de ontwikkeling en implementatie van lokaal alcoholbeleid. U kunt onder de kopjes bovenaan deze pagina vinden welke vormen van ondersteuning STAP u kan bieden om tot een effectief lokaal alcoholbeleid te komen. STAP is een specialist op het gebied van:

Cirkels3

Effectief gemeentelijk alcoholbeleid

Effectief lokaal alcoholbeleid kent drie pijlers:
1. Regelgeving
2. Handhaving
3. Educatie en bewustwording

Meer over de mogelijkheden die de gemeente binnen deze pijlers allemaal heeft is te vinden op de thema-pagina lokaal beleid.

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl