NL EN
Steun het werk van STAP!

STAP ACTUEEL

Pak producent van drank aan, niet de gebruiker (13 februari 2016)
Onder die titel verscheen vandaag in Trouw een opiniestuk geschreven door Wim van Dalen en Sandra van Ginneken, respectievelijk directeur en senior beleidsmedewerker van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP. Hun stelling is dat het alcoholbeleid van de landelijke overheid en de gemeenten hoe langer hoe meer uitdraait op het pakken van de drinkende burger. Producenten en verkopers van drank krijgen daarentegen steeds meer de ruimte om de burger de drank op te dringen. Lees verder >>
Jongeren onder de 18 jaar kopen moeiteloos alcohol in Putten (12 februari 2016)
Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP heeft november vorig jaar in Putten onderzoek uitgevoerd naar de naleving van leeftijdsgrens bij alcoholverkoop. Daaruit blijkt dat jongeren onder de 18 jaar moeiteloos alcohol kunnen kopen. Lees verder >>
Stevige drinkers hebben sneller darmbacteriën in hun lever (11 februari 2016)
Alcohol richt schade aan in het lichaam van stevige drinkers omdat bacteriën uit de darmen sneller naar de lever bewegen. Dat hebben wetenschappers aan de universiteit van San Diego onlangs ontdekt. De aanwezigheid van die bacteriën kan volgens de wetenschappers tot heel wat ziekten leiden. De studie werd uitgevoerd door Bernd Schabl en gepubliceerd in het magazine Cell Host & Microbe. Lees verder >>
'Jongeren met weinig regels van ouders drinken meer alcohol' (11 februari 2016)
Jongeren met weinig ouderlijk toezicht, drinken meer alcohol dan jonge mensen die dit toezicht wel hebben. Ook doen deze adolescenten het geheimzinnigst over hun alcoholconsumptie. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Belfast en de Universiteit van Glasgow, gepubliceerd in Addiction. Lees verder >>
KHN wil registratie van deelnemers AirBnB en AirDnD (11 februari 2016)
In de Tweede Kamer is op donderdag 11 februari gesproken over de regelgeving voor digitale platforms waaronder AirBnB en AirDnD. KHN vindt dat er een registratieplicht moet komen voor online aanbieders. Daarmee is het mogelijk om wet- en regelgeving, zoals de Drank- en Horecawet, te handhaven. Lees verder >>
Van Rijn schept geen duidelijkheid over inzet ID-scanners bij leeftijdscontrole (10 februari 2016)
Staatssecretaris Martin van Rijn heeft antwoord gegeven op vragen van de SP-kamerleden Henk van Gerven en Renske Leijten over ID-scanners. Uit een rapport van de Autoriteit Persoonsgegevens zou volgens jurist Kaj Hollemans blijken dat deze ID-scanners op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens niet voor leeftijdscontrole ingezet mogen worden. De Kamervragen hadden hierop betrekking. Lees verder >>

COPYRIGHT © STAP. Overname van door de webredactie geschreven nieuwsberichten of delen daarvan is toegestaan, op voorwaarde van bronvermelding. Overname van themapagina-teksten of delen daarvan is uitsluitend mogelijk met schriftelijke toestemming en bronvermelding.